Informacja prasowa

Modernizacja i nowy sprzęt medyczny dla Ośrodka Transplantacji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Ośrodek Transplantacji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie to kolejna placówka, która otrzymała wsparcie w ramach Programu Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów. Darowizna zostanie przeznaczona na modernizację sieci i infrastruktury komputerowej oraz zakup sprzętu.

30.06.2021

Program Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów

Program Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów to pierwszy tak kompleksowy
i zaawansowany projekt, którego celem jest pomoc Pacjentom od momentu diagnozy, poprzez leczenie i pobyt w szpitalu, aż do całkowitego powrotu do zdrowia. Program obejmuje wszystkie istotne obszary walki z nowotworami układu krwiotwórczego:

  • wsparcie klinik i szpitali w zakresie poprawy infrastruktury, rozbudowy/budowy oddziałów
  • zakup sprzętów i środków medycznych
  • współpracę z organizacjami w zakresie wspierania Pacjentów w rehabilitacji psychoonkologicznej, żywieniowej i ruchowej
  • rozwój nauki i edukację, które Fundacja DKMS wspiera poprzez granty naukowe oraz dofinansowanie niekomercyjnych badań klinicznych.

Od początku programu Fundacja DKMS przeznaczyła na powyższe cele ponad 10 mln złotych, dzięki którym wsparcie otrzymało 21 szpitali w całej Polsce – w tym Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie.

Program Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów jest platformą wymiany doświadczeń oraz wspólnych działań w obszarze polskiej hematoonkologii. W ramach naszej inicjatywy współpracujemy z decydentami, organizacjami Pacjentów i towarzystwami naukowymi, aby wspierać ośrodki i kliniki hematoonkologiczne, personel medyczny oraz Pacjentów i ich rodziny.

mówi Monika Mizerska-Gryko, Liderka Programu Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów Fundacji DKMS.

Wsparcie dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Dzięki stałym kontaktom i współpracy z ośrodkami hematoonkologicznymi oraz organizacjami, Fundacja DKMS wsłuchuje się w bieżące potrzeby Pacjentów i szpitali. Jedną z placówek medycznych, która otrzymała darowiznę w wysokości 500 000 złotych, jest Ośrodek Transplantacji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Przekazane fundusze zostaną przeznaczone m.in. na modernizację sieci internetowej, by Pacjenci, podczas leczenia i często wielomiesięcznego pobytu w szpitalu, mieli dobry dostęp do Internetu, który umożliwia im edukację, uczestniczenie w lekcjach oraz kontakt z rówieśnikami. Modernizacji ulegnie również infrastruktura komputerowa w na terenie szpitala. W ramach darowizny zakupiony zostanie także niezbędny sprzęt dla Oddziału Przeszczepienia Komórek Krwiotwórczych, m.in.:

  • ultrasonograf
  • pompa żywieniowa
  • elementy wyposażenia izolatek, m.in.: szafki, łóżka sterowane elektrycznie
Dzięki środkom finansowym, przekazanym dla naszego Ośrodka przez Fundację DKMS, będziemy mogli przede wszystkim zmodernizować infrastrukturę Ośrodka Transplantacji, szczególnie w zakresie sieci internetowej oraz sprzętu komputerowego. Czas biegnie szybko, postęp w obszarze IT często przekracza nasze wyobrażenia, Ośrodek Transplantacji ma już prawie 20 lat. Coś, co było kiedyś nowoczesne i poprawiało jakość naszej pracy, a tym samym miało wpływ na bezpieczeństwo i skuteczność leczenia naszych Pacjentów, dzisiaj jest już niewydolne i przestarzałe. Ostatni rok szczególnie pokazał nam jak ważny jest udział infrastruktury IT w organizowaniu i prowadzeniu opieki medycznej.

- mówi dr hab. n. med. Jolanta Goździk, Kierownik Oddziału Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie podlega nieustannej modernizacji i nasz Ośrodek też byłby w tym planie ujęty, ale musielibyśmy czekać na swoją kolejkę. Środki otrzymane z Fundacji DKMS znacząco skrócą czas oczekiwania na jej przeprowadzenie. Oprócz bezpośredniego wpływu na proces terapeutyczny, modernizacja sieci internetowej i infrastruktury komputerowej spowoduje znaczącą poprawę warunków pobytu Pacjentów w Ośrodku. Lekcje on-line czy kontakt z najbliższymi za pomocą wszelkiego typu komunikatorów to dzisiaj już nie wymiar komfortu, ale podstawowe wymogi, które musimy naszym podopiecznym zapewnić, szczególnie, kiedy hospitalizacja w Oddziale trwa wiele tygodni.

dodaje dr Jolanta Goździk.

Od początku 2021 roku Fundacja DKMS przeznaczyła ponad 1,6 mln zł na wsparcie Klinik, opiekujących się najmłodszymi Pacjentami - w Poznaniu, Krakowie oraz Gdańsku. Dzięki darowiznom Klinki mogą kontynuować rozpoczęte inwestycje infrastrukturalne oraz sprzętowe, takie jak zakup sterowanych elektrycznie łóżek i szafek przyłóżkowych czy też pompy żywieniowej i ultrasonografu. Jesteśmy dumni z tego, że kolejny, trzeci rok funkcjonowania Programu Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów przyczynia się do realnej pomocy i wsparcia ośrodków hematoonkologicznych w całym kraju.

podsumowuje Monika Mizerska-Gryko, Liderka Programu Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów Fundacji DKMS.

Pobierz informację prasową jako: