Informacja prasowa

Pierwsze badanie kliniczne DKMS udoskonala leczenie chorych na białaczki

• Szybsza droga do transplantacji • Mniej efektów ubocznych związanych z przyjmowaniem leków • Niższe koszty leczenia

03.02.2023

4 lutego 2023 roku obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Rakiem, jego celem jest przypominanie o profilaktyce, wczesnym wykryciu i leczeniu nowotworów. Dla DKMS to też ważna okazja by ogłosić zakończenie pierwszego badania klinicznego wspieranego i zorganizowanego przez DKMS w Niemczech, które może odmienić sposób leczenia chorych na AML (ostrą białaczkę szpikową). Pacjenci, którzy nie uzyskali remisji choroby i którzy pilnie potrzebują przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych, mogą otrzymać je znacznie szybciej. Dzięki temu mogą liczyć na krótszy pobyt w szpitalu i mniej skutków ubocznych po długotrwałej i wysokodawkowej chemioterapii.

W badaniu trwającym od września 2017 roku do takich wniosków doszli badacze ze Szpitala Uniwersyteckiego im. Carla Gustava Carusa w Dreźnie oraz z Narodowego Centrum Chorób Nowotworowych w Dreźnie (NCT/UCC) i Szpitala Uniwersyteckiego w Münster (Niemcy). W obejmującym całe Niemcy randomizowanym badaniu kontrolowanym o nazwie ASAP uczestniczyło 18 klinik i 281 pacjentów. Celem badania było jak najszybsze doprowadzenie pacjentów z AML do transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych bez konieczności uzyskania całkowitej remisji przed allogenicznym przeszczepieniem krwiotwórczych komórek macierzystych. Próba uzyskania całkowitej remisji przed transplantacją uważana jest za standard postępowania.

Według prof. Johannesa Scheteliga, który kieruje Ośrodkiem Badań Klinicznych DKMS oraz Ośrodkiem Transplantacji Komórek, zaskakującym odkryciem badania klinicznego było to, że pacjenci, którzy nie uzyskali pełnej remisji po leczeniu indukcyjnym lub z nawrotami białaczki mogli być kierowani od razu na transplantację komórek macierzystych. Nie odnieśli oni istotnie większej korzyści z kolejnych linii chemioterapii podawanych w celu osiągnięcia całkowitej remisji przed przeszczepieniem. Takie postępowanie dawało porównywalne wyniki leczenia przy mniejszej liczbie efektów ubocznych i krótszym pobycie w szpitalu.

Korzyści dla chorych na całym świecie

Wdrożenie wyników do praktyk klinicznych może w przyszłości przynieść korzyści licznym pacjentom na całym świecie. Chorzy, którzy pilnie potrzebują przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych, mogliby je otrzymać znacznie szybciej - bez stresującej fazy chemioterapii ratunkowej i długiego pobytu w szpitalu. Nawet w przypadku intensywnej chemioterapii docelową, całkowitą remisję można osiągnąć tylko u około 50 procent pacjentów. W przypadku niepowodzenia wstępnego leczenia większość pacjentów otrzymywała do tej pory drugą intensywną terapię lekami przeciwbiałaczkowymi z uciążliwymi skutkami ubocznymi. Szybka transplantacja mogłaby umożliwić większej liczbie chorych dostęp do tej potencjalnie ratującej życie terapii.

Wyniki badania ASAP pokazują, że pacjenci z AML będą mieli w przyszłości takie same szanse na wyleczenie bez konieczności dłuższej niż to konieczne hospitalizacji, a koszty terapii będą znacznie niższe. Szczegóły dotyczące badania oraz link do publikacji można znaleźć tutaj.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym zaangażowaniu w medycynę i badania? Odwiedź naszą Platformę DKMS dla Profesjonalistów.

Publikacja

M. Stelljes i inni: In Patients with Relapsed/Refractory AML Sequential Conditioning and Immediate Allogeneic Stem Cell Transplantation (allo-HCT) Results in Similar Overall and Leukemia-Free Survival Compared to Intensive Remission Induction Chemotherapy Followed By Allo-HCT: Results from the Randomized Phase III ASAP Trial. Blood (2022) 140 (Supplement 1): 9-11. https://doi.org/10.1182/blood-2022-159962

Filmy

https://vimeo.com/dkmsglobal/asapengut

https://vimeo.com/dkmsglobal/asapengshort1sub

Potrzebujesz więcej informacji lub materiałów?
Magdalena Przysłupska
Rzecznik prasowy

Pobierz informację prasową i materiały:


Więcej informacji prasowych