Informacja prasowa

Pionierskie i nowe koncepcje leczenia ostrej białaczki

Nagroda naukowa im. Mechtild harf została przyznana włoskiemu lekarzowi i naukowcowi, profesorowi Massimo Martelli podczas wirtualnej ceremonii.

18.03.2021

DKMS Foundation for Giving Life uhonorowała osiągnięcia profesora Massimo Fabrizio Martelli - w dziedzinie hematologii i przeszczepiania haploidentycznych komórek macierzystych - nagrodą naukową im. Mechtild Harf 2021. Włoski lekarz wniósł znaczący wkład w leczenie pacjentów z ostrą białaczką wysokiego ryzyka. Profesor Martelli jest dwudziestym laureatem dorocznej nagrody w wysokości 10 000 euro, która jest wyrazem uznania dla wybitnych osiągnięć naukowych lekarzy, w dziedzinie donacji i transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych.

Innowacyjne badania naukowe są kluczowe dla rozwoju wiedzy na temat leczenia nowotworów krwi
i poprawy sytuacji pacjentów.

„To dla nas wielka przyjemność uhonorować wyjątkowe osiągnięcia Massimo Martelliego. Profesor jest wizjonerskim pionierem w dziedzinie transplantacji haploidentycznych komórek macierzystych pacjentom z ostrą białaczką wysokiego ryzyka. Jego prace nad metodami zmniejszenia ryzyka wystąpienia choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi przy jednoczesnym zachowaniu efektu przeszczep przeciwko białaczce są niezwykle owocne dla rozwoju nauk medycznych w tej dziedzinie"

- powiedział profesor Thomas Klingebiel, przewodniczący Rady Medycznej DKMS, podczas wirtualnej ceremonii wręczenia nagrody naukowej im. Mechtild Harf 15 marca 2021 roku.

Profesor Martelli jest znanym i cenionym specjalistą w dziedzinie hematologii. Jego wieloaspektowa działalność badawcza doprowadziła do przełomowych odkryć, które znacząco wpłynęły na praktykę kliniczną i przełożyły się na sukcesy kliniczne. Profesor Martelli usprawnił pomyślną transplantację krwiotwórczych komórek macierzystych u pacjentów wysokiego ryzyka z ostrą białaczką bez zgodnego dawcy, w 1993 roku przeprowadził pierwsze udane badanie kliniczne nad transplantacją haploidentycznych komórek macierzystych, a jego badania do dziś mają ogromny wpływ na życie pacjentów z nowotworami krwi. W trakcie swojej wieloletniej kariery opublikował ponad 350 artykułów w międzynarodowych czasopismach medycznych i otrzymał kilka prestiżowych nagród naukowych.

Massimo Martelli był profesorem na Uniwersytecie w Perugii i dyrektorem Wydziału Onkologii i Hematologii. Podczas 30 lat pracy na uniwersytecie, wraz z grupą wybitnych młodych naukowców, Martelli stworzył wydział, który osiągnął doskonałość w badaniach i opiece klinicznej. Pod jego kierownictwem Wydział Hematologii zapewniał pacjentom opiekę na najwyższym poziomie, od diagnozy do leczenia, wykształcił wielu znanych hematologów i wniósł znaczący wkład do nauk medycznych.

Od 2011 roku ten wybitny lekarz jest emerytowanym profesorem na Uniwersytecie w Perugii.

Jestem zaszczycony takim uznaniem dla mojej pracy trwającej całe życie, która sama w sobie jest bardzo satysfakcjonująca. Przyznanie mojej osobie nagrody naukowej im. Mechtild Harf 2021 było dla mnie całkowitym zaskoczeniem. Z głęboką wdzięcznością przyjmuję to prestiżowe wyróżnienie i jestem zachwycony, że mogę podążyć śladem poprzednich laureatów

- powiedział profesor Martelli.

Jako wiodąca organizacja zajmująca się walką z nowotworami krwi, jesteśmy bardzo zaangażowani na poziomie medycznym i naukowym, ażeby uratować życie jak największej liczbie chorych. Chcemy przyczynić się do zwiększenia szans na powodzenie leczenia

– dodał Klingebiel.

Nagroda nosi imię Mechtild Harf, matki dwójki dzieci, która przegrała walkę z białaczką. Jej mąż, Peter Harf, w 1991 roku założył DKMS, która stała się największą na świecie siecią ośrodków dawców szpiku.

Nagranie z wirtualnej ceremonii wręczenia nagrody naukowej im. Mechtild Harf, podczas której DKMS Stiftung Leben Spenden uhonorowała również ubiegłorocznego laureata nagrody, profesora Freda Falkenburga, jest dostępne na stronie: professional.dkms.org/MHSA202.

Nagroda naukowa DKMS im. Mechild Harf 2021

Zdobywca nagrody naukowej DKMS im. Mechtild Harf, Profesor Massimo Fabrizio Martelli

Zdobywca nagrody naukowej DKMS im. Mechtild Harf, Profesor Massimo Fabrizio Martelli