Wsparcie dla Pacjentów

Higiena żywności i żywienia

Z uwagi na znacznie osłabioną odporność, Pacjenci z nowotworami krwi powinni starać się jak najbardziej minimalizować ryzyko zakażenia wirusami czy bakteriami, co mogłoby wpłynąć na znaczne pogorszenie ich stanu zdrowia.

14.09.2022

Do działań, które warto podejmować w tym celu jest np. unikanie kontaktu z osobami chorującymi na choroby zakaźne oraz dbanie o higienę związaną zarówno z higieną osobistą, czyli np. częstym myciem rąk, jak i higieną przygotowywania posiłków.

Zasady te dotyczą szczególnie osób z neutropenią, czyli z obniżoną liczbą granulocytów obojętnochłonnych – neutrofilów, oraz otrzymujących leczenie immunosupresyjne, w tym wysokie dawki sterydów.

Dbanie o higienę żywienia dotyczy wielu aspektów, nie tylko związanych z samym wyborem produktów spożywczych, które nie będą zawierać potencjalnie chorobotwórczych mikroorganizmów. Należy zachowywać także rygorystyczne zasady higieny podczas przygotowywania i wydawania żywności, co dotyczy wszystkich osób, które mają kontakt z żywnością – pacjenta, najbliższych mu osób czy pracowników gastronomii i sklepów spożywczych. Z tego powodu ważne jest aby w okresie obniżonej odporności unikać jedzenia na mieście oraz kupowania produktów garmażeryjnych w sklepach niesprawdzonych, gdzie higiena pracy nie jest zachowana. Do zasad, które sklep spożywczy sprzedający produkty spożywczy powinien spełniać jest m.in. zachowanie czystości pomieszczeń, półek i blatów kuchennych, jak również wszelkich przedmiotów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Ważna jest również kontrola pracowników – czy korzystają z jednorazowych rękawiczek, zmieniają strój i obuwie po przyjściu do pracy lub posiadają ważne badania z sanepidu.

Chcesz pomóc Pacjentom i ich bliskim, szukającym niespokrewnionego Dawcy szpiku?

ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

  • Potrawy dla chorych we wczesnym okresie po przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych (HSCT) oraz ze znacznymi niedoborami odporności powinny zostać przygotowane bezpośrednio przed podaniem.
  • Niedopuszczalne jest przechowywanie gotowych potraw, nawet w lodówce.
  • Należy unikać bądź znacznie ograniczyć bezpośrednie dotykanie żywności.
  • Wszelkie talerze, szklanki, kubki i sztućce przeznaczone do spożywania posiłków powinny zostać dobrze umyte z użyciem odpowiednich płynów do naczyń oraz wyparzone wrzącą wodą.
  • Wszystkie produkty i półprodukty spożywcze muszą być także przechowywane w warunkach, jakie określa etykieta lub specyfika produktu (np. mięso, wędliny, sery, masło w lodówce – najlepiej na odrębnych półkach, w nienaruszonych opakowaniach, a produkty zbożowe w suchych i przewiewnych pomieszczeniach).
  • Dokonując zakupu produktów spożywczych powinno się zwracać uwagę na skład i oznakowanie, warunki ich przechowywania w punkcie sprzedaży, datę przydatności do spożycia oraz ogólny wygląd.

Dowiedz się więcej o procesie rejestracji i wymaganiach wobec Dawców szpiku. Sprawdź, czy możesz zostać Dawcą i podarować komuś drugą szansę na życie!

__________________________________________________________________________________________________________

BIBLIOGRAFIA:

  • Evert S. Chapter 7. Nutrition. Blood and Marrow Transplant Handbook. Maziarz RT, Slater S (eds.). Springer Science LLC 2011, p: 63-70.
Artykuły o podobnej tematyce