O rejestracji

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza: historia i znaczenie wolontariatu

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza jest obchodzony od 1986 roku, by uczcić dobrowolną i bezpłatną pracę na rzecz innych osób. Sam wolontariat jest jednak znacznie starszy, a jego znaczenie we współczesnym świecie trudno przecenić. Dowiedz się więcej na temat wolontariatu w Fundacji DKMS

Kiedy obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza?

5 grudnia to Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, czyli obchodzone corocznie święto wolontariuszy i organizacji, które zajmują się wolontariatem na całym świecie. Zostało ustanowione 17 grudnia 1985 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Celem święta i towarzyszących mu wydarzeń jest między innym uznanie i docenienie wysiłków osób zaangażowanych w działania dla innych oraz pokazanie społeczeństwu, jak duży jest ich wkład w rozwój społeczny na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Jest to również okazja do promowania wolontariatu oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniami.

Każdego roku 5 grudnia z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w wielu krajach odbywają się konferencje, warsztaty i inne akcje, także o lokalnym charakterze. Inicjatorem obchodów tego wydarzenia w Polsce była Sieć Centrów Wolontariatu, która powstała w 1995 roku.

Wolontariusze zmieniają świat na lepsze

Światowy dzień wolontariatu to potrzebna inicjatywa, która może pomóc uzmysłowić społeczeństwom, jak wielkie jest znaczenie działań podejmowanych przez wolontariuszy we współczesnym świecie. Dobrowolna i bezpłatna praca na rzecz innych ma szczególne znaczenie w przypadku takich obszarów jak między innymi:

  • inicjatywy pokojowe oraz niesienie pomocy humanitarnej i medycznej;
  • działalność w zakresie przestrzegania praw człowieka;
  • pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym;
  • pomoc osobom dotkniętym ubóstwem i z innych grup wykluczonych;
  • działalność na rzecz zwierząt i środowiska naturalnego.

Wolontariuszy można spotkać choćby w domach dziecka i hospicjach, domach pomocy społecznej czy schroniskach dla zwierząt. Pracują często dla różnych instytucji publicznych i pozarządowych organizacji pożytku publicznego, a niekiedy podejmują działania o charakterze wolontariatu na własną rękę.

Zarys historii wolontariatu

Geneza bezpłatnej i dobrowolnej pracy wykonywanej dla innych sięga czasów starożytnych. W kulturze europejskiej istotny wpływ na rozwój tego typu działań wywarło chrześcijaństwo, w tym działalność zakonów. Znaczący rozwój różnych organizacji pomocowych nastąpił natomiast w XVIII, a zwłaszcza XIX wieku.

Za początek wolontariatu we współczesnym rozumieniu uznaje się jednak działania zapoczątkowane przez szwajcarskiego pacyfistę Pierra Cérésole (1879–1945) i założoną przez niego w 1920 roku międzynarodową organizację Service Civil International. SCI organizowała obozy dla wolontariuszy, którzy odbudowywali europejskie miasta ze zniszczeń wywołanych przez pierwszą wojnę światową, wspierali osoby poszkodowane przez wojnę i promowali pokojową współpracę międzynarodową.

Po drugiej wojnie światowej pojawiły się też inicjatywy – takie jak między innymi Coordinating Committee for International Voluntary Service (CCIVS) powołana w 1948 pod egidą UNESCO – wspierające różne organizacje wolontariackie. Dziś aktywną promocją i wspieraniem rozwoju wolontariatu zajmują się choćby organy Unii Europejskiej.

Dlaczego warto zostać wolontariuszem?

Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia, jednak działalność społeczna może dać Ci bardzo wiele. Przede wszystkim satysfakcję z niesienia pomocy i robienia czegoś dobrego oraz poczucie sensu i uznanie ze strony innych. Badania pokazują też korzystny wpływ wolontariatu na zdrowie fizyczne i psychiczne osób, które angażują się w takie działania.

Wolontariat to również świetna okazja do poznania ciekawych osób oraz zdobycia wiedzy, doświadczenia i umiejętności, które mogą przydać się w innych okolicznościach. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule "Dlaczego warto zostać wolontariuszem?".

Zostań Wolontariuszem Fundacji DKMS

Z naszą fundacją możesz pomagać na różne sposoby, nie tylko zostając Dawcą szpiku. Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz zarejestrować się w bazie lub już to zrobiłeś, ale chcesz dalej pomagać – zostań Wolontariuszem.

Wykształcenie medyczne ani doświadczenie w rejestrowaniu potencjalnych Dawców wcale nie jest konieczne. Wystarczy, że masz trochę czasu i chęci. Co więcej, żeby pomagać, nie musisz nawet mieć skończonych 18 lat. Dowiedz się, jak zacząć wolontariat, jeśli jesteś niepełnoletni.

Co właściwie możesz robić? Zadania wykonywane przez Wolontariuszy DKMS są różne. Oprócz wspomnianego już zachęcania innych osób do rejestracji w bazie, to między innymi organizacja zbiórek, edukacja w szkołach czy zaangażowanie w wolontariat pracowniczy.