HOLENDERSKI LEKARZ I NAUKOWIEC- PROF. FRED FALKENBURG, UHONOROWANY NAGRODĄ NAUKOWĄ IM. MECHTILD HARF.

Aby uhonorować osiągnięcia jednego z najwybitniejszych naukowców w dziedzinie immunologii transplantacyjnej, DKMS Foundation for Giving Life przyznała Fredowi Falkenburgowi nagrodę naukową im. Mechtild Harf 2020.

01.03.2021

Aby uhonorować osiągnięcia jednego z najwybitniejszych naukowców w dziedzinie immunologii transplantacyjnej, DKMS Foundation for Giving Life przyznała Fredowi Falkenburgowi nagrodę naukową im. Mechtild Harf 2020. Holenderski lekarz wniósł ogromny wkład w leczenie białaczki za pomocą limfocytów T Dawcy. Jest 19. laureatem corocznej nagrody w wysokości 10.000 €, która jest wyrazem uznania dla wyjątkowej pracy naukowej światowej sławy lekarzy, w dziedzinie donacji krwiotwórczych komórek macierzystych. Prof. Falkenburg przekazał nagrodę pieniężną na rzecz Funduszu Charytatywnego Katedry Hematologii Centrum Medycznego Uniwersytetu w Leiden (LUMC).

Badania naukowe są niezbędne, aby lepiej poznać sposoby leczenia nowotworów krwi i poprawić wskaźnik przeżywalności pacjentów. -

To dla nas ogromna przyjemność, że możemy uhonorować wybitne osiągnięcia Freda Falkenburga, zwłaszcza w zakresie opisywania reakcji przeszczepu przeciwko białaczce, na poziomie komórkowym i molekularnym oraz w zakresie opracowywania nowych strategii immunologicznych, mających na celu poprawę skuteczności przeszczepiania allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych

powiedział Marcel van den Brink, Prezes Zarządu DKMS Foundation for Giving Life.

J. H. Fred Falkenburg jest profesorem hematologii i zastępcą kierownika Katedry Hematologii Centrum Medycznego Uniwersytetu w Leiden (LUMC) oraz jednym z najważniejszych naukowców w dziedzinie immunoterapii chorób hematologicznych. Rezultaty programów badawczych nad przeszczepianiem szpiku kostnego i immunoterapią hematologicznych nowotworów złośliwych w Laboratorium Hematologii Doświadczalnej LUMC, prowadzonych pod jego kierownictwem, przełożyły się na sukces kliniczny z korzyścią dla Pacjentów. LUMC ma wieloletnie doświadczenie w leczeniu nowotworów krwi i brało udział w pierwszym udanym przeszczepieniu szpiku kostnego przeprowadzonym u chorego na białaczkę w 1968 roku. W ciągu ostatnich 32 lat Falkenburg, w znacznym stopniu, przyczynił się do wypracowania lepszych metod leczenia w ośrodku. Ten uznany lekarz opublikował ponad 300 artykułów i otrzymał wiele prestiżowych nagród. W 2018 roku został mianowany dyrektorem Holenderskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Falkenburg łączy hematologię kliniczną z badaniami podstawowymi i translacyjnymi. Interesuje go zwłaszcza opracowanie nowych strategii immunologicznych mających na celu zwiększenie skuteczności przeszczepu allogenicznych komórek macierzystych. Obecne badania Falkenburga koncentrują się na połączeniu terapii z wykorzystaniem komórek macierzystych i limfocytów T, co zapewnia Pacjentowi lub Biorcy nowe komórki hematopoetyczne, a także na immunoterapii komórkowej. Falkenburg bada najlepszy sposób zapobiegania ukierunkowaniu tych limfocytów przeciwko Biorcy, co powoduje tak zwaną chorobę przeszczepu przeciwko gospodarzowi (Graft-versus-Host Disease - GvHD)

-Czuję się ogromnie zaszczycony z otrzymania nagrody naukowej DKMS im. Mechtild Harf. Jeszcze większym zaszczytem jest znalezienie się w tak znakomitym gronie dotychczasowych laureatów, z których wszyscy wnieśli istotny wkład w doskonalenie leczenia nowotworów krwi- powiedział Falkenburg. - Bardzo się cieszę również z tego, że mogę pomóc w finansowaniu badań nad białaczką, chłoniakiem i szpiczakiem mnogim, przekazując nagrodę pieniężną na rzecz Doelfonds Leukemie van de Bontius Stichting, Funduszu Charytatywnego Wydziału Hematologii Centrum Medycznego Uniwersytetu w Leiden (LUMC)".

Nagroda nosi imię Mechtild Harf, matki dwójki dzieci, która przegrała walkę z białaczką. Jej mąż, Peter Harf, w 1991 roku założył DKMS.

Podobne wpisy