Aktualności

Nowa platforma DKMS dla specjalistów medycyny klicznicznej, naukowców, rejestrów i ośrodków transplantacyjnych

DKMS zaprasza specjalistów z dziedziny medycyny i opieki zdrowotnej zajmujących się przeszczepianiem krwiotwórczych komórek macierzystych do korzystania z nowo utworzonej platformy DKMS pod adresem www.professional.dkms.org.

Strona ta umożliwia zapoznanie się z pracą naszych wszystkich wyspecjalizowanych działów oraz oferuje wszechstronny wgląd w badania naukowe i publikacje organizacji non-profit. Ponadto umożliwia dostęp do usług, zasobów, grantów i programów wsparcia DKMS. Witryna charakteryzuje się nowoczesnym, przejrzystym wyglądem i ułatwia dostęp do najważniejszych informacji.

DKMS nieustannie działa na rzecz poprawy sytuacji pacjentów z nowotworami krwi i innymi zagrażającymi życiu chorobami krwi, dbając jednocześnie bezpieczeństwo dawców. DKMS został pierwotnie założone jako baza dawców komórek macierzystych non-profit, a dziś wykracza daleko poza rejestrację potencjalnych niespokrewnionych dawców.

- W ciągu ostatnich trzydziestu lat nasi eksperci zgromadzili ogromną wiedzę w dziedzinie dawstwa i przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych. W walce z nowotworami krwi kluczowa jest nauka i badania. Stworzyliśmy platformę, aby dzielić się naszymi odkryciami i wiedzą oraz aby wspierać tak ważną pracę lekarzy klinicznych, naukowców, rejestrów i ośrodków transplantacyjnych na całym świecie. Po wielu miesiącach ciężkiej pracy i poświęcenia naszego zespołu, jesteśmy podekscytowani, że możemy zadebiutować z naszą nową stroną internetową

- mówi dr Elke Neujahr, Dyrektor Generalna DKMS.

Ukierunkowanie: Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

Sekcja Badania i Publikacje platformy została zaprojektowana z myślą o klinicystach, badaczach i naukowcach. - Nieustannie optymalizujemy naszą pracę i inwestujemy w projekty badawcze oraz programy jakościowe, które mają przyczynić się do poprawy efektów przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych - mówi dr Alexander Schmidt, Dyrektor Medyczny DKMS. Badania prowadzone przez organizację koncentrują się na trzech kluczowych obszarach: powiększania bazy potencjalnych dawców DKMS, usprawnianiu doboru dawców oraz udoskonalaniu terapii komórkowej i transplantacji. DKMS dodatkowo wspiera przełomowe projekty badawcze, przyznając corocznie Grant Badawczy im. Johna Hansena wybitnym, młodym naukowcom zajmującym się terapią komórkową i transplantacją. - Cieszę się, że praca i wyniki badań wielu ekspertów z naszych wyspecjalizowanych działów i naszej sieci są teraz dostępne online - dodaje dr Schmidt.

Spójne i zorientowane na jakość usługi na każdym etapie procedury transplantacyjnej

Ośrodki transplantacyjne i rejestry na całym świecie mogą korzystać z sekcji services i uzyskać dostęp do wszystkich możliwości wsparcia oferowanych przez DKMS, takich jak Family Typing oraz Donacja, a także do usług Rejestru DKMS: od wstępnego poszukiwania dawcy, poprzez opiekę nad pacjentem, aż po usługi związane z kontaktem dawca-pacjent. Rejestr DKMS oferuje również narzędzia informatyczne dla ośrodków transplantacyjnych i rejestrów na całym świecie, umożliwiające niezależne przeszukiwanie dawców zarejestrowanych w bazach DKMS (z wyjątkiem DKMS US) w celu znalezienia zgodnego dawcy dla ich pacjenta. W tej sekcji użytkownicy mogą również znaleźć wszystkie potrzebne formularze i informacje, jak również informacje o programach wsparcia ustanowionych przez DKMS, takich jak "Access to Transplantation", mających na celu poprawę sytuacji pacjentów żyjących w krajach o niskich i średnich dochodach.

Kolejne funkcje i treści

W sekcji Fakty i Liczby DKMS podaje informacje na temat profilu typizacji swoich dawców oraz programów, które organizacja wprowadziła w celu poprawy jakości typizacji zarejestrowanych dawców, jak również skrócenia czasu wyszukiwania w celu zidentyfikowania najlepszego możliwego dopasowania. Można tam również znaleźć najważniejsze statystyki.

Platforma DKMS dla specjalistów będzie regularnie aktualizowana o wiadomości dotyczące wyników badań naukowych, istotne informacje o usługach i programach, a także o najważniejszych wydarzeniach związanych z działalnością DKMS na świecie. Aby dowiedzieć się więcej o zaangażowaniu organizacji w naukę i badania, zapraszamy na stronę www.professional.dkms.org.


Podobne wpisy