WSPARCIE FINANSOWE DLA BADAŃ NAD NOWOTWORAMI KRWI — TRWA NABÓR WNIOSKÓW

DKMS zaprasza młodych naukowców do składania wniosków o przyznanie Grantu Badawczego im. Johna Hansena.

02.03.2021

DKMS zaprasza młodych naukowców do składania wniosków o przyznanie Grantu Badawczego im. Johna Hansena. Co roku DKMS Foundation for Giving Life wspiera w ten sposób maksymalnie czwórkę młodych naukowców z różnych krajów, którzy pragną przyczynić się do postępu w walce z nowotworami krwi poprzez swoje obiecujące projekty badawcze, w szczególności w dziedzinie transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych oraz terapii komórkowych. Każdy stypendysta otrzymuje 270 tys. dolarów (240 tys. euro) na sfinansowanie swoich prac. Termin składania wniosków upływa 8 grudnia.

DKMS Foundation for Giving Life zaprasza młodych naukowców z całego świata do składania wniosków o przyznanie Grantu Badawczego im. Johna Hansena na cele ich projektów badawczych. Każdy beneficjent grantu otrzyma kwotę 270 tys. dolarów (240 tys. euro) na okres trzech lat. Wsparciem finansowym zostanie objętych maksymalnie czterech naukowców z obiecującymi projektami badawczymi w dziedzinie transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych oraz terapii komórkowych, związanych z nowotworami krwi i innymi zagrażającymi życiu zaburzeniami czynności układu krwiotwórczego. Jednym z warunków ubiegania się o grant jest posiadanie stopnia doktora lub równorzędnych kwalifikacji uzyskanych w ciągu ostatnich maksymalnie dwunastu lat. Wszystkie wymagania dotyczące składania wniosków oraz dalsze informacje są dostępne pod adresem: www.dkms.org/john-hansen-grant. Kandydaci mogą również zwrócić się z prośbą o przesłanie dokumentów drogą mailową, pisząc na adres: grant@dkms.org. Termin składania wniosków upływa 8 grudnia 2020 r.

DKMS — OŚRODEK DAWCÓW KRWIOTWÓRCZYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH ZAANGAŻOWANY W MEDYCYNĘ

-Chcąc podarować drugą szansę na życie coraz większej liczbie Pacjentów z nowotworami krwi na świecie, rejestrowanie jak największej liczby Dawców traktujemy jako naszą misję— wyjaśnia Marcel van den Brink, prezes zarządu DKMS Foundation for Giving Life. Jednak zakres działalności DKMS jest znacznie szerszy. Dopóki istnieją pacjenci, u których występują na przykład nawroty choroby, lub którzy umierają z powodu zagrażających życiu powikłań, takich jak choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi, jej cel jest daleki od osiągnięcia. „Musimy stymulować postęp naukowy w tym niszowym obszarze medycyny. Tylko w taki sposób możemy przyczynić się do odkrycia nowych metod leczenia nowotworów krwi, a także zwiększania ich skuteczności oraz bezpieczeństwa Pacjentów” — powiedział van den Brink.

JOHN A. HANSEN — PIONIER W MEDYCYNIE I PEŁEN ŻYCZLIWOŚCI LEKARZ

Istotnym elementem jest promowanie młodych badaczy poprzez przyznawanie Grantu Badawczego im. Johna Hansena (do 2019 r.: Grant Badawczy im. Mechtild Harf). Od 2015 r. DKMS Foundation for Giving Life nagradza corocznie maksymalnie czwórkę naukowców. Grant badawczy nazwano imieniem Johna A. Hansena — wybitnego onkologa, lidera w dziedzinie immunogenetyki w znanym i cenionym ośrodku badań nad nowotworami Fred Hutchinson Cancer Research Center, a także empatycznego i pełnego życzliwości lekarza. Po śmierci dr. Hansena w 2019 r. DKMS uhonorował go, zmieniając nazwę Grantu Badawczego im. Mechtild Harf. Dzięki nadzwyczajnym osiągnięciom w dziedzinie transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych dr Hansen znacząco przyczynił się do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa przeszczepów tych komórek oraz szpiku kostnego, co dało wielu pacjentom nową szansę na życie. John A. Hansen jako wieloletni członek zarządu i rady medycznej był mocno związany z DKMS.

Dodatkowe informacje na temat Grantu Badawczego im. Johna Hansena, wymagań dotyczących składania wniosków oraz czterech aktualnych stypendystek można uzyskać pod adresem: www.dkms.org/john-hansen-grant

Podobne wpisy