Zmieniamy nasze logo i motto, ale nasz cel pozostaje taki sam!

Mając na uwadze 25-letnią historię DKMS na świecie i chcąc umocnić naszą pozycję w międzynarodowej walce z nowotworami krwi, ujednolicamy wizerunek oraz wyznawane przez nas wartości we wszystkich krajach, w których działa DKMS. Nasze nowe logo i motto „POKONAJMY NOWOTWORY KRWI” odzwierciedlają naszą misję - chcemy aktywnie podejmować działania mające na celu wygranie walki z nowotworami krwi. To właśnie te słowa dają nam motywację do pracy i odzwierciedlają nasze nieustanne dążenia do celu nadrzędnego, tj.

05.03.2021


Mając na uwadze 25-letnią historię DKMS na świecie i chcąc umocnić naszą pozycję w międzynarodowej walce z nowotworami krwi, ujednolicamy wizerunek oraz wyznawane przez nas wartości we wszystkich krajach, w których działa DKMS. Nasze nowe logo i motto „POKONAJMY NOWOTWORY KRWI” odzwierciedlają naszą misję - chcemy aktywnie podejmować działania mające na celu wygranie walki z nowotworami krwi. To właśnie te słowa dają nam motywację do pracy i odzwierciedlają nasze nieustanne dążenia do celu nadrzędnego, tj. zbudowania przyszłości, w której jak najwięcej Pacjentów otrzyma szansę na wyleczenie z nowotworów krwi.

Nasza historia rozpoczęła się w 1991 roku, kiedy żona założyciela DKMS, dr Petera Harfa - Mechtild, zmarła na białaczkę. Peter obiecał swojej ukochanej, że zrobi co w jego mocy, aby pomóc każdej osobie cierpiącej na nowotwory krwi w znalezieniu odpowiedniego Dawcy. Dzięki jego działaniu liczba potencjalnych Dawców w Niemczech wzrosła z 3 do 68 tysięcy w ciągu zaledwie roku. Samo to wystarczyło, aby założyciel fundacji uwierzył w swoją wizję – pokonanie nowotworów krwi – i w możliwość dania każdej osobie na świecie cierpiącej na tę chorobę drugiej szansy na życie.

Obecnie DKMS działa także w Stanach Zjednoczonych, Polsce, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. W sumie we wszystkich bazach DKMS zarejestrowanych jest już ponad 6,3 mln potencjalnych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych, spośród których już ponad 56 tysięcy oddało swój komórki dając tym samym chorym nadzieję na powrót do zdrowia. Im bardziej globalna staje się nasza działalność, tym bardziej rozszerzamy naszą misję, przyjmując kompleksową strategię podnoszenia jakości we wszystkich obszarach naszych działań.

Obietnica niesienia pomocy każdej osobie potrzebującej przeszczepienia, którą 25 lat temu złożył swojej żonie założyciel DKMS, Peter Harf, nadal inspiruje nas do codziennej walki z nowotworami krwi, niezależnie od tego, w jakim zakątku świata taka pomoc jest potrzebna. Chcemy osiągnąć nasz cel bazując na naszych lokalnych i międzynarodowych doświadczeniach poprzez aktywności takie jak:

  • propagowanie idei dawstwa szpiku,
  • prowadzenie działań edukacyjnych,
  • stałe zwiększanie liczby zarejestrowanych potencjalnych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych,
  • gromadzenie środków na pokrycie kosztów badań i rejestracji,
  • prace badawcze nad udoskonalaniem metod przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych u chorych,
  • zapewnienie wsparcia dla Pacjentów już od momentu diagnozy.

Dążąc do tego, aby nazwa fundacji była adekwatna do prowadzonych przez nas działań, podjęliśmy decyzję o jej zmianie. Obecnie jesteśmy w trakcie formalnego procesu zmiany nazwy na Fundacja DKMS. Usunięta zostanie część „Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska”, która nie odzwierciedla w pełni zakresu prowadzonych obecnie przez nas aktywności definiując nas jedynie jako bazę Dawców szpiku.

We wszystkich obszarach naszych działań staramy się zachowywać standardy najwyższej jakości. Nieustannie pracujemy nad zapewnieniem wysokiej dostępności Dawców zarejestrowanych w naszej bazie i oznaczamy cechy zgodności tkankowej naszych Dawców w wysokiej rozdzielczości. Równocześnie udoskonalamy nasze wewnętrzne procesy, a działania edukacyjne opieramy na opiniach ekspertów oraz informacjach popartych faktami.

Jednocześnie poprzez nowe hasło „POKONAJMY NOWOTWORY KRWI”, będące nieodłącznym elementem naszego logotypu, chcemy podkreślić, że przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych jest metodą leczenia stosowaną przy wielu chorobach nowotworowych krwi i szpiku. Chcemy uświadamiać polskie społeczeństwo, że nowotwory krwi to nie tylko różne rodzaje białaczki, lecz także kilkadziesiąt innych schorzeń, przy których przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych jest często jedynym sposobem na powrót Pacjenta do zdrowia. Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę Polaków na skalę problemu, jakim są nowotwory krwi i zachęcić ich do rejestracji jako potencjalni Dawcy komórek macierzystych krwi i szpiku.

Prowadząc nasze działania kierujemy się następującymi wartościami:

Wartości te pokazują, kim jesteśmy i w co wierzymy, zarówno jako poszczególni pracownicy fundacji DKMS, jak i cała fundacja. Działamy zawsze mając na względzie dobro Pacjentów, a naszą pracę wykonujemy z zaangażowaniem, wrażliwością i profesjonalizmem. Jesteśmy przekonani, że taki sposób myślenia i działania bezpośrednio wpłynie na osiągnięcie naszego celu – pomoc Pacjentom cierpiącym na nowotwory krwi od momentu diagnozy do momentu, w którym potrzebne jest przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych.

Podobne wpisy