Medical

Can I get vaccinated?

Please do not have any vaccinations just before donating. First of all, check with the doctors in the collection clinic, as recommendations may vary, depending on the vaccination.

Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.