Zrób to na 1,5%

Przekaż 1,5% podatku i wesprzyj walkę z nowotworami krwi.

Wpisz w PIT KRS 0000 318 602, by pomóc nam wspierać Pacjentów chorych na nowotwory krwi.

Dlaczego Twoja pomoc jest tak ważna?

Co 40 minut ktoś w Polsce słyszy diagnozę: nowotwór krwi. Ta choroba dotyka nie tylko Pacjenta, ale zmienia życie całej jego rodziny. Szansą na powrót do zdrowia jest przeszczep szpiku kostnego lub komórek macierzystych – od Dawcy niespokrewnionego. Naszym celem jest wspieranie Pacjentów – dorosłych i dzieci – a także ich bliskich na każdym etapie leczenia i długotrwałej terapii. Ty też możesz w tym pomóc.

W 2022 daliśmy z siebie 100% dzięki temu, że Wy przekazaliście nam swój 1% podatku!

Myślisz, że 1% podatku to niewiele? Zwielokrotniony przez tysiące osób miał siłę niemal dwóch milionów, a dokładnie 1 982 415,13 zł! Zobacz, co dzięki temu mogliśmy zrobić.

Dodatkowo mogliśmy wesprzeć 5 szpitali pediatrycznych za pośrednictwem Fundacji Iskierka, m.in.:


W tym roku Podatnicy mogą przekazać nie jak dotąd 1% podatku, ale aż 1,5% podatku! To oznacza, że będziemy wspierać osoby chorujące na nowotwory krwi jeszcze bardziej.

Poznaj nasze cele na 2023 rok:

 • Podobnie jak w ubiegłym roku, środki zebrane z 1,5% podatku przeznaczymy na Program Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów, który konsekwentnie realizujemy od 2018 roku.
 • Jego celem jest pomoc Pacjentom od momentu diagnozy, poprzez leczenie i pobyt w szpitalu, aż do całkowitego powrotu do zdrowia.
 • Poprzez współpracę z ośrodkami hematologicznymi i organizacjami pacjenckimi, przy wsparciu naszych Darczyńców, chcemy zmieniać obraz polskiej hematologii i transplantologii, by realnie przyczynić się do poprawy warunków leczenia i jakości życia Pacjentów.
 • Jednym z kluczowych obszarów naszych działań w ramach Programu jest inicjatywa Dar Fundacji DKMS, której celem jest wsparcie szpitali w zakupie specjalistycznych urządzeń i sprzętu, niezbędnych do skutecznego leczenia i rehabilitacji Pacjentów hematoonkologicznych.

W tym roku zebrane środki z 1,5% podatku planujemy przeznaczyć na wsparcie nawet 7 ośrodków w Polsce, w tym co najmniej 3 klinik dziecięcych i 4 klinik dla dorosłych.

Chcesz nam w tym pomóc?

Zrób to na 1,5% – w 2023 roku przekaż nam właśnie 1,5% swojego podatku!

Razem możemy jeszcze więcej!

W 2023 roku – przy okazji rocznych rozliczeń podatku PIT za 2022 rok – Podatnicy będą mogli przekazać nie 1% podatku jak do tej pory, ale aż 1,5% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.

Procedura przekazywania 1,5% podatku jest taka sama jak w latach poprzednich. Jedyna zmiana jest taka, że organizacje, które wspiera Podatnik mogą realizować swoje cele skuteczniej i w większej skali.

Robiąc to samo, pomagasz bardziej!

1,5% podatku, który przekażesz Fundacji DKMS, pozwoli zarejestrować nowych Dawców szpiku i krwiotwórczych komórek macierzystych.

Jednym kliknięciem możesz pomóc nam dopisać szczęśliwe zakończenie do niejednej historii!

Poznaj historie Dawców i Pacjentów. Zobacz, w jaki sposób zmieniamy Twoją darowiznę w realną pomoc.

Szczęśliwe historie >>


JAK ROZLICZYĆ PIT W 2023 ROKU - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

JAKI JEST TERMIN SKŁADANIA PIT-u W 2023 ROKU?

Termin rozliczania PIT 28 – do 2.05.2023.

Jednak termin zapłaty podatku za 12.2022 nadal obowiązuje do 28.02.2023.

Termin rozliczania PIT 37, PIT 36, PIT 36L, PIT 38, PIT 39 – do 2.05.2023.

Uwaga: zwykle tym terminem jest 30 kwietnia danego roku, jednak jeżeli ten dzień wypada w dni wolne od pracy (soboty, niedziele lub święta), termin „przeskakuje” na najbliższy dzień roboczy. Dlatego w 2023 roku będzie to dzień 2.05.2023.

JAKI PIT ROZLICZAĆ - NOWE ZASADY

PIT-37

Najczęściej składaną deklaracją jest PIT 37. Składają ją pracownicy, zleceniobiorcy, emeryci, renciści, wykonujący umowy o dzieło. Ta deklaracja służy do rozliczenia dochodów opodatkowanych skalą podatkową (12% i 32%).

Jeżeli otrzymuje się dochody zwolnione z opodatkowania, nie wypełnia się żadnego PITu.

Jeżeli korzysta się z ulgi dla młodych (osoby do 26 r.ż.) składa się PIT 37, mimo że podatek od tych zarobków nie zostanie naliczony.

PIT-36

Kolejną najczęściej składaną deklaracją jest PIT 36, jednak tę deklarację składają przedsiębiorcy rozliczający się wg skali podatkowej (12% i 32%).

Dodatkowo na PIT 36 rozlicza się również dochody z działalności nierejestrowanej, zbycia przedmiotów/nieruchomości – jeżeli ich zbycie wymaga opodatkowania, rozliczania najmu, jeżeli wybrano opodatkowanie wg skali podatkowej (jeżeli ryczałtem to rozliczamy to na innym PIT).

UWAGA: Od 2023 roku (rozliczanego w 2024) nie będzie możliwości rozliczania najmu na zasadach ogólnych. Możliwy będzie tylko ryczałt od przychodów ewidencjonowanych rozliczany na PIT-28.

Jeżeli posiada się dochody ze źródeł, które wymienione są na PIT-36 oraz z umowy o pracę, zlecenia, umowy o dzieło emerytury czy renty, to łączymy te dochody i wszystkie rozliczamy PIT-36. Jeżeli mamy wiele źródeł dochodu, opodatkowanych wg skali podatkowej, to możemy je wszystkie rozliczyć na PIT-36.

PIT-36L

Specjalną „wersją” deklaracji do rozliczenia dochodów z działalności jest PIT 36L. Litera L oznacza, że na tej deklaracji rozliczamy dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym.

Skala podatkowa zakłada, że do pewnego pułapu płaci się podatek wysokości 12%, a po jego przekroczeniu podatek wysokości 32% (od nadwyżki, nie od całości). Podatek liniowy zakłada opłacanie 19% podatku od całości dochodów, bez względu na jakikolwiek limit.

PIT-28

Kolejnym często składanym formularzem rozliczenia rocznego jest PIT-28. Na tej deklaracji swoje przychody rozliczają przedsiębiorcy korzystający z ryczałtu ewidencjonowanego. Takim sposobem można rozliczać działalność gospodarczą oraz przychody z najmu (jeżeli taką wersję rozliczenia się wybrało).

Jest możliwe, że posiadając wiele źródeł, wiele działalności, rozliczanych na różnych zasadach będzie trzeba złożyć kilka deklaracji.

Przykład: jest możliwe, że złożymy jednocześnie PIT-37 z umowy o pracę, PIT-36L z działalności na podatku liniowym oraz PIT-28 za przychody z najmu.

PIT 38

Służy do rozliczeń nabywanych lub zbywanych akcji, udziałów, papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych.

PIT 39

Służy do rozliczania przychodów ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych.

UWAGA: PIT 38 i PIT 39 służą do dodatkowych rozliczeń, nie służą do rozliczania źródeł dochodów.

PROSTA INSTRUKCJA - JAK ROZLICZYĆ SWÓJ PIT?

Wybór organizacji pożytku publicznego

Jako podatnik sam wybierasz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1,5% swojego podatku.

Wypełnienie zeznania rocznego PIT

Przekazanie 1,5% jest niezwykle proste. Wystarczy, że wypełnisz odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym: PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38. Po wyliczeniu, ile podatku powinieneś zapłacić w bieżącym roku, w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” powinieneś wpisać numer organizacji, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), czyli np. Fundacja DKMS 0000 318 602.

W polu „Wnioskowana kwota” należy wpisać kwotę, którą chcesz przekazać dla OPP. Nie może ona jednak przekraczać 1,5% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Rubryka „Cel szczegółowy”

W składanym przez Ciebie zeznaniu podatkowym możesz podać dodatkowe informacje, które w Twojej ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1,5%.

Wyrażenie zgody na udostępnienie danych

Masz prawo wyrazić zgodę na podanie swoich danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego, której przekazujesz 1,5% swojego podatku. Dzięki temu organizacja będzie mogła podziękować Ci za 1,5% podatku.

Przekazanie pieniędzy przez Urząd Skarbowy do wybranej OPP

Urząd skarbowy przekaże pieniądze (z 1,5% podatku należnego) na konto wybranej organizacji w okresie od lipca do sierpnia w roku podatkowym, w którym jest składane zeznanie podatkowe. Jako podatnik nie możesz podzielić swojego 1,5% między kilka organizacji.

JAK MOŻESZ ZŁOŻYĆ FORMULARZ PIT?

Kiedy zapoznasz się już z terminami składania PIT, warto zastanowić się nad sposobem, w jaki chcesz dostarczyć wypełnioną deklarację do Urzędu Skarbowego.

Obecnie istnieje na to kilka sposobów. Druki PIT możesz złożyć:

a) przez Internet:

– poprzez e-PIT https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

– lub w formie elektronicznej za pomocą programu do rozliczeń (wypełnij deklarację online)

b) osobiście:

– należy złożyć je w okienku podawczym wyznaczonego nam Urzędu Skarbowego

c) korespondencyjnie – za pośrednictwem:

– Poczty Polskiej

– Polskiego Urzędu Konsularnego

Pamiętaj, że w przypadku korespondencyjnego złożenia deklaracji – za datę złożenia druku PIT uznaje się datę stempla pocztowego.

Obecnie coraz częstszą i bardzo wygodną formą jest rozliczanie PIT korzystając z formularzy aktywnych, programów do rozliczania PIT oraz usługi Twój e-PIT. Zaletą elektronicznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym jest krótszy czas oczekiwania na potencjalny zwrot podatku.

Korzystając z rozliczenia w serwisie Twój e-PIT deklaracje PIT 11 od pracodawców, które przekazują oni do Urzędów Skarbowych są pobierane automatycznie i nie wymagają ręcznego uzupełniania. Należy jednak zweryfikować poprawność danych przed wysłaniem deklaracji.

W serwisie Twój e-PIT jest możliwość rozliczenia wielu ulg i przekazania 1,5% podatku wskazanej organizacji.

ZMIANY W ROZLICZANIU PIT W 2023 ROKU - CO SIĘ ZMIENIŁO?

MOŻLIWOŚĆ ZMIANY FORMY OPODATKOWANIA WSTECZ ZA CAŁY 2022

Tegoroczne rozliczenie jest wyjątkowe, ponieważ zawiera rozwiązania nieznane wcześniej w polskim systemie podatkowym. Zacznijmy od najważniejszego. Polski Ład wprowadził możliwość zmiany formy opodatkowania za 2022 – nawet już po jego zakończeniu. Do tej pory rok zawsze należało rozliczyć wg formy zadeklarowanej na jego początku.

Wobec tego możliwe są następujące zmiany:

 • z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo – na zasady ogólne (skalę podatkową) ustalone według nowych zasad (bez wyliczenia podatku hipotetycznego) – wybór w terminowo złożonym PIT-36,
 • z każdego rodzaju działalności opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – na zasady ogólne (skalę podatkową) ustalone według nowych zasad (bez wyliczenia podatku hipotetycznego) – wybór w terminowo złożonym PIT-36,
 • z każdego rodzaju działalności opodatkowanej ryczałtem przychodów ewidencjonowanych – na zasady ogólne, ale za drugą połowę roku. Wówczas do lipca stosowany będzie ryczałt, zaś od lipca zasady ogólne ustalone według nowych zasad. Wybór w oświadczeniu składanym do 22 sierpnia 2022 r. – w tym przypadku na koniec roku składane są dwie deklaracje PIT- 28 oraz PIT-36.

PRZYWRÓCENIE WSPÓLNEGO ROZLICZENIA Z DZIECKIEM ZA 2022

Rodzicom samotnie wychowującym dzieci przywrócono pierwotnie zlikwidowaną możliwość rozliczenia z dzieckiem.

Rozliczenia na korzystnych zasadach dokonać można, jeżeli jest się osobą samotnie wychowującą dziecko. Oznacza to, że faktycznie w roku podatkowym samodzielnie (bez pomocy innych osób) wychowuje się dziecko oraz jest się:

- panną,

- kawalerem,

- wdową,

- wdowcem,

- rozwódką,

- rozwodnikiem,

- osobą, w stosunku do której orzeczono separację,

- osobą, której małżonek został pozbawiony praw do wychowania dzieci (władzy rodzicielskiej) - osobą, której małżonek odbywa karę pozbawienia wolności.

Wspólne rozliczenie z dzieckiem nie zabiera możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej, ta cały czas obowiązuje, trzeba jednak pamiętać o kilku zasadach:

 • Będąc w związku małżeńskim i posiadając jedno dziecko, z tytułu którego wychowywania można korzystać z ulgi prorodzinnej, należy sprawdzić, ile łącznie z małżonkiem zarobiło się w tym roku. W rozliczeniu za 2022 r. można skorzystać z ulgi, jeżeli łączne dochody nie przekraczają 112.000 zł.
 • Będąc osobą samotną (nie pozostającą w związku małżeńskim i wychowującą dziecko bez pomocy partnera), to Twoje dochody nie mogą przekroczyć 56.000 zł.
 • Będąc osobą samotnie (bez pomocy partnera) wychowującą małoletnie dziecko lub dziecko uczące się do ukończenia 25. roku życia (które nie uzyskuje więcej niż 16.061,28 zł dochodu rocznie) lub niepełnosprawne pobierające zasiłek rodzinny lub rentę socjalną – wystarczy, że kwota Twojego dochodu nie przekroczy 112.000 zł.
 • Będąc rodzicem samotnie wychowującym dwójkę lub więcej dzieci, można skorzystać z ulgi niezależnie od wartości dochodów, stąd też nie ma ograniczeń przy korzystaniu z odliczenia od podatku pełnej wartości ulgi.

Zastrzeżenie:

Nie można skorzystać z rozliczenia jako samotny rodzic, jeżeli dziecko lub rodzic w 2022 roku uzyskiwali przychody opodatkowane liniowo lub ryczałtem z działalności gospodarczej bądź podatkiem tonażowym.

Jeżeli ma się dochody z kilku źródeł, ale choćby jedno z nich jest opodatkowane w sposób zastrzeżony – nie ma prawa do wspólnego rozliczenia z dzieckiem.

Jakich dochodów nie wpisujemy na deklarację podatkową?

Nie trzeba w deklaracji podatkowej wpisywać kwot zwolnionych z podatku dochodowego. Do takich należą świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego (dodatki z tytułu urodzenia dziecka; opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; samotnego wychowywania dziecka; wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej; kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego; rozpoczęcia roku szkolnego; podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania);
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;
 • zapomoga wypłacana przez gminy;
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
 • świadczeń z programów 500 plus, 300 plus.

Zwolnione z podatku są również inne dodatki rodzinne i pielęgnacyjne oraz świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a także zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA PIT-28

W 2023 roku zmianie ulegnie termin składania PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) z 28 lutego na 02.05.2023.

Termin na złożenie PIT-28 został więc w 2023 r. wydłużony w stosunku do terminu z lat wcześniejszych, kiedy to obowiązywał termin do końca lutego roku następującego po rozliczanym roku podatkowym.

ZMIANY W ULGACH PODATKOWYCH

ULGA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH – ULGA 4 PLUS

Jeżeli wychowujesz czwórkę lub większą liczbę dzieci, masz prawo skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego przychodu do 85.528 zł rocznie. Wymaga to złożenia załącznika PIT-DZ do zeznania rocznego.

Zwolnienie dotyczy rodziców i opiekunów, a zatem każda z takich osób, pełniąc swoją rolę w stosunku do dziecka, ma prawo do skorzystania z niego niezależnie. Małżeństwu przysługuje zatem łącznie 2x 85.528 zł przychodu bez podatku, tak samo każdemu z opiekunów.

Dodatkowo – zarówno rodzice jak i opiekunowie – mają prawo korzystać z kwoty wolnej od podatku, tj. z dodatkowych 30.000 zł rocznie na każdą osobę. Co ważne, zwolnienie to przysługuje w całej i stałej wartości rocznie – nie dzieli się go w stosunku do okresu, w którym pełni się rolę rodzica lub opiekuna czwartego dziecka w danym roku (w przeciwieństwie do ulgi prorodzinnej, którą rozliczamy za każdy miesiąc bycia rodzicem). Wystarczy zatem, aby zostać rodzicem/opiekunem czwartego dziecka w ostatnich dniach roku, aby przysługiwało nam prawo do pełnej kwoty zwolnienia za cały rok. Nie ma znaczenia, czy przed uzyskaniem statusu rodzica czwórki dzieci podatnik w trakcie roku już zarabiał, czy też zarobki uzyskał dopiero po urodzeniu lub rozpoczęciu opieki nad czwartym dzieckiem. W każdym przypadku zarobki za cały rok objęte będą zwolnieniem z podatku.

Zwolnieniu z podatku podlegają trzy rodzaje przychodów do łącznej wartości w roku 85.528 zł:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,
 • z umów zlecenia realizowanych przez osoby prywatne tj. nie prowadzące w tym zakresie działalności gospodarczej – na rzecz przedsiębiorców lub właścicieli nieruchomości,
 • z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania liniowe, według skali podatkowej lub podatkiem z tytułu zysków z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP-BOX) albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga przysługuje osobie, która w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonuje władzę rodzicielską, pełni funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało lub sprawuje funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Ze zwolnienia skorzystają tylko tacy podatnicy, rodzice lub opiekunowie, którzy pełnią swoją rolę dla dziecka małoletniego; pełnoletniego – które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną; lub pełnoletniego – do ukończenia 25. roku życia, uczącego się w szkołach, o których mowa w krajowych lub zagranicznych przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, jeżeli w roku podatkowym dzieci te:

 • nie stosowały przepisów o opodatkowaniu liniowym, ryczałtowym (z wyjątkiem najmu prywatnego rozliczanego ryczałtem), w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń,
 • nie rozliczały podatku tonażowego lub przepisów o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych,
 • nie uzyskały dochodów opodatkowanych według skali lub ryczałtem z tytułu kapitałów pieniężnych lub przychodów zwolnionych u osób do 26 r. ż. lub z tytułu ulgi na powrót do kraju, w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Aby skorzystać ze zwolnienia w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci, rodzic nie musi pełnić wskazanych powyżej funkcji rodzicielsko-opiekuńczych. W tym przypadku ważne jest to, aby podatnik wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej.

W sytuacji, w której z ulgi korzysta rodzic posiadający dzieci małoletnie i pełnoletnie, status dziecka rozpatrywać należy osobno do każdego dziecka. Dlatego – w stosunku do każdego z nich – należy osobno ustalać, czy zaliczyć można je do czwórki dzieci, dającej łącznie prawo do zwolnienia podatkowego w danym roku podatkowym.

W przyznawaniu tej ulgi istnieje jeszcze jedno korzystne rozwiązanie. Rodzic ma prawo do ulgi za cały rok, nawet jeśli dziecko w danym roku osiągnie wiek 25 lat albo nie spełni któregoś z innych warunków uprawniających rodzica lub opiekuna do zwolnienia z podatku. Jeśli dziecko spełniało ten warunek choćby przez jeden dzień w danym roku – to w zupełności wystarczy, aby rodzic otrzymał prawo do ulgi w pełnym zakresie, tj. za cały rok.

Warunek 4 dzieci nie musi być spełniony łącznie. Może się zdarzyć, że na początku roku jedno z dzieci osiągnie pełnoletność i nie będzie się uczyło, a pod koniec roku urodzi się czwarte dziecko. Wówczas w trakcie roku rodzic sprawuje władzę rodzicielską dla 4 dzieci i ma prawo do zwolnienia.

Przy ustalaniu prawa do zwolnienia, nie uwzględnia się dziecka, które w roku podatkowym, na podstawie orzeczenia sądu, zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Osoby korzystające z ulgi (zwolnienia) dla wychowujących czwórkę dzieci mają jednocześnie prawo korzystać z ulgi prorodzinnej, czyli odliczenia od podatku kwoty zależnej od ilości wychowywanych dzieci. Zwolnienie z podatku nie ogranicza również prawa do zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej, a więc takiej, w przypadku której podatnik nie posiada wystarczającego podatku z tytułu zarobków z danego roku, aby odliczyć ulgę i występuje o jej zwrot, zamiast odliczenia.


NOWA ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ

Ulga dla klasy średniej w 2022 r. nie będzie obowiązywała dla osób zarabiających między 68.411,99 a 133,692,01 brutto.

Wyjątkiem są osoby, u których nowe reguły podatkowe będą mniej korzystne niż obowiązujące w Polskim Ładzie przed 1 lipca 2022 r. W ich przypadku ulgę będzie można zastosować w ramach tzw. hipotetycznego wyliczenia podatku.

ULGA DLA SAMOTNYCH RODZICÓW USUNIĘTA

Pierwotnie rodzic samotnie wychowujący dziecko miał korzystać z ulgi podatkowej z tytułu samotnego wychowywania, tj. 1.500 zł odliczanego od podatku. Odliczenie to jednak zostało usunięte na rzecz istniejącego już do tej pory rozliczenia podatkowego jako rodzic samotnie wychowujący dziecko. Nie można więc łączyć ulgi z takim rozliczeniem, jest ona po prostu usuwana.

ULGA PRORODZINNA (NA DZIECKO)

Ulga prorodzinna, inaczej nazywana również ulgą na dziecko, to najczęściej występujące odliczenie podatkowe w rozliczeniu PIT. Z ulgi tej mogą skorzystać rodzice sprawujący władzę rodzicielską, a także opiekunowie prawni dziecka (jednak tylko w wypadku, gdy dziecko z nimi zamieszkuje) oraz jeśli żyje ono w rodzinie zastępczej – rodziny zastępcze. Z odliczenia nie mogą korzystać rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej. Ulgę rozlicza się na załączniku PIT/O, który można dołączyć do PIT-37 i PIT-36, z kolei przy rozliczaniu PIT-28 i PIT-36L nie mamy prawa do tej ulgi.

W rozliczeniach za 2022 r. możliwe jest nie tylko odliczenie ulgi od kwoty podatku do zapłaty, ale także zwrot w gotówce lub na rachunek bankowy niewykorzystanej ulgi, której podatnik nie zdołał odliczyć ze względu np. na niskie wynagrodzenie. Kwoty zwrotu niewykorzystanej ulgi należy wykazać w deklaracji za rok 2022 w odpowiednich polach deklaracji PIT-36, PIT-37.

Ulga prorodzinna jest nielimitowana w stosunku do liczby dzieci, które podatnik posiada. A zatem kwota odliczenia lub zwrotu przysługuje na każde dziecko, którego status spełnia ustawowe wymogi.

W zeznaniu za rok 2022 podatnik może odliczyć:

 • 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie z tytułu ulgi prorodzinnej na wychowywanie jednego dziecka spełniającego warunki ulgi. Ulga obowiązuje przy założeniu, że dochód podatnika po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne nie przekracza łącznie 112.000 zł, a podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekracza w roku podatkowym kwoty 56.000 zł,
 • 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie na drugie dziecko,
 • 166,67 zł miesięcznie, czyli do 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,
 • 225,00 zł miesięcznie, czyli do 2700,00 zł rocznie z tytułu wychowania czwartego i kolejnego dziecka.

Ulga prorodzinna należna jest na dzieci pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia. 18-25 lat - jeśli dziecko się uczy oraz jednocześnie nie uzyskuje dochodu (przychód minus koszty) podlegającego opodatkowaniu w kwocie wyższej niż dwunastokrotność kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej.

W roku 2022 limit dochodów dziecka to 16 061,28 zł (12 x 1338,44 zł). Do tego limitu należy wliczyć:

1) dochody, z wyjątkiem renty rodzinnej, podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych (giełda itp.) lub

2) przychody zwolnione z podatku z tytułu umów o pracę, zlecenie lub działalności u osób młodych do 26. r.ż., o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT,

3) przychody zwolnione z podatku z tytułu przeniesienia miejsca rezydencji podatkowej na terytorium RP, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152.

Odliczenie na dwójkę lub więcej dzieci przysługuje, jeżeli co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego osoba korzystająca z ulgi wykonywała władzę, pełniła funkcję lub sprawowała opiekę w stosunku do więcej niż jednego dziecka. Zasada ta funkcjonuje również w przypadku dzieci urodzonych 31 grudnia danego roku. Jeżeli zatem choć jeden dzień w roku podatnik posiadał 2 dzieci, to przez cały rok nie musi on już sprawdzać limitu przychodów. W takim przypadku sprawdza poszczególne miesiące roku i za te miesiące, w których sprawował władzę (opiekę, funkcję rodziny zastępczej) nad jednym dzieckiem będzie rozliczał 92,67 zł za jedno dziecko, a za miesiące w których sprawował on ją nad dwójką dzieci - 2x92,67 zł.

Podział ulgi prorodzinnej

Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę podatnicy mogą odliczyć od podatku w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. W przypadku braku porozumienia między podatnikami, którzy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (piecza naprzemienna) lub gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim – kwotę tę podatnicy odliczają w częściach równych. W pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 100% stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeksu cywilnego.


CO ODLICZYĆ OD PODATKU DOCHODOWEGO W 2023 ROKU?

ULGI PODATKOWE W 2023 ROKU

1. Ulga na zabytek

Wydatki związane z zakupem i odnową (restauracją) zabytków obejmuje ulga dla rozliczających się na zasadach ogólnych, liniowo lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Z ulgi skorzystać można również, rozliczając się z wszelkich przychodów opodatkowanych według skali podatkowej – nie jest więc ona związana wyłącznie z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wystąpi ona na PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28.

2. Ulga na ekspansję

Podatnik uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowany według skali podatkowej lub liniowo, odlicza od podstawy obliczenia podatku koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł w roku podatkowym.

3. Ulga na robotyzację

Zakup nowych robotów, maszyn i urządzeń peryferyjnych, w tym oprogramowania i wartości niematerialnych oraz prawnych może stać się podstawą ulgi podatkowej. Odliczenia od dochodu mogą dokonać przedsiębiorcy opodatkowani liniowo oraz według skali podatkowej.

4. Ulga na powrót i na przeniesienie rezydencji podatkowej do Polski

Zwolnienie z podatku stosować można wyłącznie w przypadku zmiany rezydencji podatkowej, a zatem powrót do Polski jedynie z krótkotrwałego wyjazdu zarobkowego nie będzie uprawniał do preferencji podatkowej. Zwolnienie z podatku obejmuje przychody (kwota wynagrodzenia brutto) podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym zwolnione są przychody do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

5. Ulga - składka na związki zawodowe

Odliczenie od dochodu z tytułu składek członkowskich, zapłaconych na rzecz związków zawodowych, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 500 zł.

6. Ulga na terminal płatniczy

Ulga przysługuje w związku z nabyciem terminala płatniczego, a nie kasy rejestrującej (fiskalnej), tj. na urządzenie umożliwiające dokonywanie płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Odliczenie pozwala na oszczędność podatkową od 1.000 do 4.000 zł.

7. Ulga sponsoringowa - na działalność sportową i kulturalną

Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej na zasadzie liniowej lub na zasadach ogólnych, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:

 • sportową,
 • kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.

8. Ulga produkcyjna - odliczenie kosztów nowego produktu

Ulga obejmuje prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Mogą oni odliczyć od podstawy obliczenia podatku kwotę stanowiącą 30% sumy kosztów:

 • produkcji próbnej nowego produktu,
 • wprowadzenia na rynek nowego produktu.

Wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z pozarolniczej działalności gospodarczej.

9. Ulga na lokowanie środków i inwestowanie

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku 50% wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w:

 • alternatywnej spółce inwestycyjnej lub
 • spółce kapitałowej, w której alternatywna spółka inwestycyjna:
  • posiada co najmniej 5% udziałów (akcji),
  • będzie posiadała co najmniej 5% udziałów (akcji) w wyniku nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce w okresie 90 dni od dnia nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej przez podatnika — do wysokości nieprzekraczającej 250 000 zł w roku podatkowym.

10. Ryczałt podatkowy dla zmieniających rezydencję

Ryczałt od przychodów zagranicznych nie jest typową ulgą podatkową. Stanowi metodę płacenia podatku w stałej wysokości, niezależnie od tego, ile zarobi podatnik za granicą po zmianie rezydencji podatkowej na polską. Nie obejmuje on przychodów krajowych – osiąganych na terytorium Polski, które rozliczane są zgodnie z ogólnymi regułami.

ULGI UTRZYMANE W 2022, KTÓRE MOŻEMY ROZLICZYĆ W 2023

Ulga abolicyjna (za pracę za granicą)

Rozliczana wg zagranicznego odpowiednika PIT 11. Tę ulgę również wykazuje się na załączniku PIT/O. Obecnie wartość ulgi dla powracających z zagranicy nie może przekroczyć 1360 zł, co wynika z równowartości tej ulgi i kwoty zmniejszającej podatek. W efekcie nowelizacji kwota zmniejszająca ulega podwyższeniu do 5100 zł, natomiast limit ulgi abolicyjnej pozostaje na dotychczasowym poziomie.

Zwolnienie z PIT dla przyszłych emerytów

Osoby, które w miejsce pobierania świadczenia emerytalnego zdecydują się dalej pozostać aktywnymi zawodowo, zgodnie z regulacjami Polskiego Ładu, mają prawo korzystać ze zwolnienia z podatku od uzyskiwanych przychodów. Pozostaną one zobowiązane jedynie do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Ulga na zasiedlenie - powrót do polskiej rezydencji podatkowej

Ulgę od podatku odliczać będą mogli podatnicy, którzy powrócili do polskiej rezydencji podatkowej. Odliczenie stosowane będzie przez 4 lata i wyniesie:

 • w pierwszym roku – 50% łącznej kwoty podatku należnego obliczonego na zasadach skali lub podatku liniowego;
 • w drugim roku – 50% łącznej kwoty podatku należnego obliczonego na zasadach określonych według skali lub liniowo za pierwszy rok stosowania odliczenia;
 • w trzecim roku – 50% łącznej kwoty podatku należnego obliczonego na zasadach określonych według skali lub liniowo za drugi rok stosowania odliczenia;
 • w czwartym roku – 50% łącznej kwoty podatku należnego obliczonego na zasadach określonych według skali lub liniowo za trzeci rok stosowania odliczenia.

Ulga termomodernizacyjna

Możliwe jest rozliczenie różnych kosztów związanych z termomodernizacją budynków, których podatnik jest właścicielem. Rozliczenie robi się na podstawie faktury zakupu i potwierdzeń zapłaty. Limit wynosi 53 000 zł, a rozliczenie można rozłożyć na 6 lat.

Ulgę termomodernizacyjną rozlicza się na PIT/O.

Wykaz wydatków, które można tak rozliczyć: https://www.e-pity.pl/ulgi-odliczenia/ulga-termomodernizacyjna/co-mozna-odliczyc/

IKZE (konto emerytalne)

Można odliczyć wartość zapłaconych składek do limitu: 6 310,80 zł. Rozlicza się na PIT/O.

Ulga na leki

Rozliczanie ulgi wymaga zaświadczenia lekarskiego o konieczności stosowania leków, rozlicza się na podstawie dokumentów zakupu leków (faktur imiennych). Limitem jest kwota wydana na leki w danym miesiącu pomniejszona o 100 zł.

Przykład: w lipcu wydano na leki 300 zł (kwota z faktury), odejmujemy 100 zł i od dochodu możemy za ten miesiąc odliczyć 200 zł. I tak w każdym miesiącu. Rozlicza się na PIT/O.

Ulga na sprzęt rehabilitacyjny

Ulga dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, na podstawie faktur. Odliczyć można taką kwotę, jaką wydano w danym roku. Rozlicza się na PIT/O.

Ulga na samochód

Ulga dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami pojazdów i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (bez konieczności wskazania I i II grupy). Limit 2280 zł. Rozlicza się na PIT/O.

Darowizny na organizacje pożytku publicznego

Rozliczanie ulgi wymaga potwierdzenia wpłat/przelewów imiennych. Limit wynosi 6% dochodu podatnika. Rozlicza się na PIT/O.

Ulga dla krwiodawców

Ulgę rozlicza się na podstawie zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa. Na takim zaświadczeniu wykazany jest kwotowy ekwiwalent ilości oddanej krwi. Limit wynosi 6% dochodu podatnika. Rozlicza się na PIT/O.

Ulga dla oddających osocze

Limit: 8750 zł rocznie, stawka to: 350 zł/litr. Rozlicza się na podstawie zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa. Rozlicza się na PIT/O.

Ulga za Internet

Ulgę mogą rozliczyć osoby prywatne, które mogą wykazać się fakturą imienną lub umową na świadczenie usługi i potwierdzeniami zapłaty i nie otrzymują ekwiwalentu za korzystanie z Internetu od pracodawcy. Limit 760 zł. Ulgę można rozliczyć tylko w dwóch następujących po sobie latach. Przykład: jeżeli rozliczyliśmy ulgę w PIT za 2019 i 2020 to dłużej już nie można. Rozlicza się na PIT/O.

Na PIT rocznym można rozliczyć również straty z działalności z poprzednich lat (PIT/O) oraz z nieopłaconych wierzytelności (ulga za złe długi, PIT/WZ). Odliczenia te obwarowane są dodatkowymi zasadami rozliczeń.

WAŻNE: ulgi trzeba mieć od czego odliczyć. Jeżeli dochody są niskie albo nie potrącono z nich podatków (ulga dla młodych), to nie ma jak ich pomniejszyć o pełne kwoty ulg. Wyjątkiem jest ulga prorodzinna, gdzie dodatkowo liczy się sumę składek potrąconych pracownikowi i do tej kwoty może nastąpić zwrot, jeżeli zapłaconego podatku jest mało. Jednak nadal może to nie być pełny limit odliczenia.

WAŻNE: wymienione zostały najczęściej stosowane ulgi. Jeżeli ktoś w szczególny sposób wspiera organizacje kościelne ma prawo do dodatkowych ulg, ale one są zbyt skomplikowane i ograniczone, aby pisać o nich informacyjnie. Pełna lista ulg do wglądu: https://www.e-pity.pl/ulgi-odliczenia/


JAK SPRAWDZIĆ, CZY URZĄD ROZLICZYŁ MÓJ PIT W 2023 ROKU?

Jeżeli nasze rozliczenie roczne „składa się” wyłącznie z deklaracji PIT11, które pracodawca przekazał do Urzędu Skarbowego, nie musimy samodzielnie wysyłać deklaracji rozliczeniowej. Zostanie ona automatycznie sporządzona przez system po upływie terminu 2.05.2023.

Warto jednak robić to samodzielnie, dzięki czemu można określić odbiorcę 1,5% podatku, sprawdzić poprawność rozliczenia oraz skorzystać z dodatkowych ulg (jeżeli spełniamy warunki). Potencjalny zwrot podatku otrzymać można też znacznie szybciej, nie czekając aż PIT „sam się rozliczy”.

Chcąc sprawdzić, czy deklaracja została wysłana/rozliczona, można skontaktować się ze swoim Urzędem Skarbowym lub skorzystać z usługi e-PIT, logując się przez Internet. Aby korzystać z ostatniej możliwości, należy posiadać profil zaufany. W usłudze Twój e-PIT można również sprawdzić archiwalne rozliczenia PIT.

KIEDY DOSTANĘ ZWROT PODATKU W 2023 ZA ROK 2022?

Deklaracje złożone elektronicznie w terminie od 16.02.2023 do 2.05.2023 rozliczone będą w ciągu 45 dni, licząc od dnia następnego po wysyłce deklaracji.

Deklaracje złożone papierowo w terminie od 16.02.2023 do 2.05.2023 rozliczone będą w ciągu trzech miesięcy, licząc od dnia następnego po złożeniu deklaracji.

Jeżeli PIT zostanie automatycznie sporządzony 2.05.2023 (kiedy nie zrobi tego sam podatnik), maksymalny termin zwrotu to 3.08.2023.

Preferencyjny czas zwrotu podatku mają posiadacze karty dużej rodziny i jest to 30 dni, licząc od dnia następnego po złożeniu deklaracji.

Dotyczy to deklaracji złożonych poprawnie, jeżeli deklaracje będą wymagały poprawek i korekt, terminy się wydłużają i zaczną biec od dnia po dokonaniu „poprawek”.

Dodatkowo, rozliczając PIT w usłudze Twój e-PIT, zwrot można uzyskać nawet w ciągu 7 dni, jeżeli kwota zwrotu wynosi do 5 tys. zł.

NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA DOTYCZĄCE 1,5% PODATKU W 2023 ROKU

ZMIANA PRZEKAZYWANEJ KWOTY Z 1% NA 1,5%

W 2023, przy okazji rozliczania deklaracji podatkowej, po raz pierwszy będzie można przekazać większą kwotę na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP).

Kwota ta wzrasta z 1% do 1,5% podatku.

Co ważne, z punktu widzenia procedury rozliczeń dla podatnika nic się nie zmienia – wszystko wygląda tak samo, jak co roku, a on sam nie ponosi dodatkowych kosztów.

Do tej pory 99% podatku trafiało do urzędu, a 1% do wskazanej organizacji. Po zmianie 98,5% podatku trafia do fiskusa, a 1,5% do wskazanej organizacji. Podatnik nie traci na tej zmianie. Dodatkowe 0,5% jest tylko przesunięte z kwoty, która i tak trafiłaby do Skarbu Państwa.

KTO MOŻE PRZEKAZAĆ 1,5% PODATKU?

1,5% podatku mogą przekazać osoby fizyczne będące:

 • podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-37);
 • podatnikami opodatkowanymi ryczałtem (PIT-28);
 • podatnikami, którzy sami opłacają zaliczki na rzecz podatku (PIT-36);
 • podatnikami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą i korzystającymi z liniowej, 19-procentowej stawki podatku (PIT-36L);
 • podatnikami uzyskującymi dochód z obrotu papierami wartościowymi (PIT-38);
 • podatnikami uzyskującymi dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości (PIT-39);
 • emerytami i rencistami, którzy otrzymali od ZUS formularz PIT-40A, a którzy chcą w prosty sposób wesprzeć wybraną organizację pożytku publicznego swoim 1,5%.

GDZIE WPISAĆ NR KRS?

Jeśli składasz deklarację:

 • PIT-36 – wpisz nr KRS w pozycji 472/ zaś kwotę 1,5% w pozycji 473
 • PIT-36L – pozycja 163/ pozycja 164
 • PIT 37 – pozycja 132/ pozycja 133
 • PIT 38 – pozycja 62/pozycja 63

Pamiętaj, aby wyrazić zgodę na przetwarzanie danych, dzięki temu Fundacja DKMS otrzyma Twoje dane i będzie mogła podziękować Ci za 1,5 % podatku. W innym przypadku otrzyma tylko anonimową kwotę.

CZY PRZEZ E-PIT MOGĘ PRZEKAZAĆ 1,5% PODATKU?

TAK.

Podatnicy, którzy rozliczają się za pomocą PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38, mogą rozliczyć się on-line poprzez e-PIT.

Jednak także w tym przypadku podatnicy mają możliwość zdecydowania, na jaką organizację pożytku publicznego przekażą swój 1,5% podatku. Formularz przygotowany przez urząd zawiera KRS organizacji, której podatnik przekazał swój 1% w ubiegłorocznym rozliczeniu.

Można jednak dokonać zmiany tego ustawienia w następujący sposób:

1. Podatnik musi wejść na stronę www.podatki.gov.pl i zalogować się do usługi Twój e-PIT.

2. Podatnik musi podać swoje dane (PESEL albo NIP i datę urodzenia; kwotę przychodu z deklaracji za rok poprzedni i kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców, np. PIT-11 za rok 2021) lub może zalogować się, używając profilu zaufanego.

Po zalogowaniu się, na głównym ekranie usługi widoczny będzie KRS organizacji, która w tym momencie wskazana jest jako odbiorca 1,5% podatku. W prosty sposób można również zmienić wybraną organizację. Jeżeli nie wybrałeś jeszcze organizacji lub chcesz ją zmienić, to zachęcamy Cię do wybrania naszej Fundacji.

W odpowiednie pole wpisz numer KRS 0000 318 602

Dziękujemy!

INFORMACJE TECHNICZNE O ROZLICZANIU PIT W 2023 ROKU

JAK PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE DEKLARACJĘ PIT W 2023 ROKU?

1. Można skorzystać z podpisu elektronicznego (usługa płatna, zależy czy dostawca oprogramowania do rozliczania PIT dał taką możliwość).

2. Można użyć profilu zaufanego i skorzystać z usługi Twój e-PIT.

3. Najczęściej i najłatwiej jednak jest skorzystać z „danych autoryzujących”. Naszymi danymi autoryzującymi jest kwota przychodu z deklaracji z poprzedniego roku. Rozliczając PIT za 2022 rok, program może nas poprosić o kwotę z konkretnej pozycji z PIT za 2021 rok:

W przypadku PIT37 będzie to pozycja 72 lub 106.

W przypadku PIT36 będzie to pozycja 125 lub 187.

To, z której pozycji przepisać należy kwotę, zależy, czy rozliczaliśmy się sami, czy z małżonkiem/małżonką i która kwota dotyczy nas konkretnie. Jeżeli małżonkowie rozliczają się razem, to kwota do weryfikacji będzie dotyczyła tego małżonka, który jest pierwszy (płatnik) na składanym PIT. Jeżeli na PIT składanym w tym roku pierwsza jest żona, to jej przychód z PIT z poprzedniego roku wpisujemy jako „podpis”.

Podpisywać można w ten sposób wszystkie deklaracje roczne i kwoty mogą być również ze wszystkich formularzy z roku wcześniejszego (wcześniej rozliczonego). Urząd sprawdza w ten sposób, czy może zaufać danym, które wysyłamy, czy to na pewno płatnik wysyła deklarację, a nie osoba trzecia.

DO KIEDY PRACODAWCA MUSI PRZEKAZAĆ PRACOWNIKOWI PIT ZA 2022 ROK?

Pracodawca wysyła PIT 11 do Urzędu Skarbowego do 31.01.2023, a pracownikowi ma obowiązek przekazać jego rozliczenie do 28.02.2023.

Ulgi dla młodych - zerowy PIT do 26. roku życia w 2022.

Osoby do ukończenia 26 r. ż., które osiągają dochody ze: stosunku służbowego, stosunku pracy – umowa o pracę, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia i nie przekraczają kwoty 85 528 zł wynagrodzenia, mogą korzystać z tzw. Zerowego PIT. Od tych dochodów w ogóle nie odprowadzają podatku dochodowego.

CZY MOŻNA JEDNOCZEŚNIE ODLICZYĆ DAROWIZNĘ I PRZEKAZAĆ 1,5%?

Tak, można. Darowizna jest osobnym sposobem wsparcia organizacji i powinna być wpłacona w roku podatkowym 2022 (czyli do 31.12.2022). Wszystkie regularne i jednorazowe darowizny można odliczyć od podatku. W związku z darowiznami na wsparcie walki z COVID zostały ustalone szczegółowe wytyczne tutaj: https://www.podatki.gov.pl/pit/covid-19-pit/

1,5% OD EMERYTA/RENCISTY

Emeryci i renciści otrzymują PIT11/PIT40A, którego nie muszą już samodzielnie rozliczać.

Jednak co jeżeli emeryt/emerytka, rencista/rencistka chcą przekazać jakiejś organizacji pożytku publicznego swój 1,5% podatku?

Jest możliwość wypełnienia dodatkowego formularza: PIT-OP, w którym wskazujemy,do jakiej organizacji ma trafić nasz 1,5%.

Sposoby wysyłki/złożenia PIT-OP są takie same jak wszystkich deklaracji rocznych.

Papierowo, elektronicznie przez formularz aktywny, program do wysyłki PIT lub usługę Twój e-PIT.

Jeżeli nie wybrałeś jeszcze organizacji lub chcesz ją zmienić, to zachęcamy Cię do wybrania naszej Fundacji.

W odpowiednie pole wpisz numer KRS 0000 318 602

Dziękujemy!

POLSKI ŁAD A ROZLICZENIE PIT

KTO ZYSKA NA POLSKIM ŁADZIE?

Lista jest całkiem długa. Zyskają bowiem osoby rozliczające się według skali podatkowej, pracownicy oraz zleceniobiorcy zarabiający ponad 12 800 zł brutto, rodziny mogące skorzystać z wielu ulg i odliczeń, pracujący emeryci, przedsiębiorcy, którzy od tego roku mają możliwość skorzystania z nowych ulg odliczanych od dochodu oraz właściciele firm mogący zmienić formę opodatkowania. Dodatkowo zwiększono wysokość kwoty odliczanej od podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego z 1% na 1,5%, a przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wciąż mogą odliczać składkę zdrowotną od podatku.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

 • W 2023 roku niektórzy przedsiębiorcy będą mogli zmienić formę opodatkowania i wybrać korzystniejszą.
 • Powstał szereg ulg, które można odliczyć od dochodu, między innymi: ulga na zakup i obsługę terminala płatniczego, ulga na produkcję oraz wprowadzenie nowego produktu na rynek, ulga na promocję produktu.
 • Pracujący emeryci zostali zwolnieni z podatku od przychodu do wysokości 85 528 zł, jeżeli zamiast pobierać emeryturę, podjęli decyzję o dalszej aktywności zawodowej.
 • Ulga dla osób samotnie wychowujących dziecko – w tym roku mają możliwość zastosowania podwójnej ulgi dotyczącej kwoty wolnej od podatku, czyli łącznie 60 000 zł.
 • Ulga prorodzinna – również dotyczy rodziców lub opiekunów samotnie wychowujących dziecko i dotyczy osób pełnoletnich do 25. roku życia, pracujących, uzyskujących dochód nie większy niż 16 061,28 zł.
 • Ulga 4+ dotycząca rodzin mających co najmniej czworo dzieci.
 • Ulga dla rodziców lub opiekunów samotnie wychowujących dziecko lub dzieci, których zarobki przekraczają drugi próg podatkowy.
 • Zmiana stawki podatku PIT z 17% na 12% dla osób rozliczających się według skali podatkowej.

KTO STRACI NA POLSKIM ŁADZIE?

Poza szeregiem korzystnych zmian pozostała grupa osób, która straci na regulacjach ujętych w Polskim Ładzie. Należą do niej:

 • Osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą, których składka zdrowotna obliczana jest na podstawie dochodów – dotychczas kwota była stała, teraz zależna jest od wysokości zarobków, czyli może znacznie przewyższyć wcześniej obowiązującą podstawę składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Podatnicy oraz przedsiębiorcy niemogący odliczyć w zeznaniu podatkowym składki zdrowotnej.
 • Przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne, których składka zdrowotna jest odliczania od niższej wartości niż przed wprowadzeniem zmian w Polskim Ładzie.
 • Podatnicy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz podatkiem liniowym – grupa tych osób nie będzie miała możliwości odliczenia podwyższonej kwoty wolnej od podatku, niemniej pozostanie im możliwość odliczenia składki zdrowotnej.

PRZYDATNE PORADY - JAK ROZLICZYĆ PIT W 2023 ROKU?

JAK SZYBKO OTRZYMAĆ ZWROT PODATKU, NAWET W 7 DNI?

Każdemu obywatelowi zależy na tym, żeby jak najszybciej otrzymać zwrot podatku. Czasami, mimo że składamy deklaracje w jednym terminie, niektórzy otrzymują przelew szybciej, inni muszą czekać dłużej. Od czego to zależy? Powodem może być ilość złożonych w jednym terminie deklaracji, które muszą zostać zweryfikowane przez Urząd Skarbowy. Są jednak sposoby, które wpływają na otrzymanie szybszego przelewu z US. Przeczytasz o nich poniżej.

Rozliczenie przez internet przyspiesza zwrot podatku

Według oficjalnych urzędowych terminów, PIT złożony w terminie między 15 lutego 2023 a 2 maja 2023, zostanie rozliczony w ciągu 45 dni – liczone od dnia następnego od daty złożenia dokumentu w Urzędzie Skarbowym. Osoby decydujące się na rozliczenie drogą standardową – formularzem papierowym – będą czekały do 3 miesięcy. Co oznacza, że pierwszym krokiem do przyspieszenia wypłaty, jest rozliczenie online – różnica jest spora i wynosi aż połowę mniej czasu oczekiwania na przelew.

Deklaracja złożona w terminie od 1 stycznia 2023 do 14 lutego 2023 – tuż po otrzymaniu PIT od pracodawcy

Niektórzy obywatele decydują się na złożenie deklaracji z początkiem roku, jeszcze przed oficjalnym terminem rozliczeniowym Urzędu Skarbowego. Wychodzą z założenia, że im szybciej wypełnią dokumenty, tym większa istnieje szansa ich wcześniejszego rozpatrzenia, co rzeczywiście ma swoje uzasadnienie. Deklaracje są widoczne w systemie, dlatego, jeżeli nie zawierają żadnych błędów, niewątpliwie zostaną zweryfikowane i rozliczone stosunkowo szybko. Podatnicy, którzy chcą otrzymać zwrot wcześniej, powinni więc złożyć swoje zeznania podatkowe tuż po otrzymaniu PIT-11 od swojego pracodawcy.

Warto wiedzieć, że deklaracje złożone w terminie od 1 stycznia 2023 do 15 lutego 2023, mają przypisaną urzędowo jedną datę i są traktowane, jakby zostały dostarczone do Urzędu Skarbowego 15 lutego. W praktyce oznacza, że odliczanie 45 dni do wypłaty rozpoczyna się 16 lutego. Urząd nie rozlicza i nie wypłaca pieniędzy przed tą datą, niemniej dokumenty mogą zostać poddane kontroli wcześniej, a płatnik otrzymać pieniądze tuż po 16 lutego.

Kwoty zwrotu podatku do 5 000 zł wypłacane są automatycznie

W 2022 roku została uruchomiona usługa Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). System automatycznie zwraca nadpłatę z rocznego rozliczenia PIT bez udziału pracowników Urzędu Skarbowego, co znacznie skraca czas obsługi podatników. W ten sposób wyraźnie został przyspieszony także proces zwrotu podatku – dotyczy to również podatku VAT. Dzięki automatyzacji zwrotów obywatele mogą otrzymać przelew nawet w ciągu kilku dni od daty złożenia deklaracji.

AUTO ZWROT dotyczy zwrotów VAT do 5 000 zł oraz nadpłaty PIT-37 do 5 000 zł z zeznań złożonych przez usługę Twój e-PIT – dlatego warto zdecydować się na złożenie deklaracji online.

Karta dużej rodziny a zwrot podatku

Osoby posiadające kartę dużej rodziny skorzystają z preferencji i otrzymają zwrot podatku już po 30 dniach liczonych od dnia następnego złożenia deklaracji podatkowej.

Jak długo muszę czekać na PIT-11?

Data złożenia deklaracji nie zawsze jest zależna od obywatela, a czasem wpływ na nią ma dział księgowy w danej organizacji. Im więcej osób pracuje w danej firmie, tym więcej pracy ma księgowość. Niemniej ostateczną datą, kiedy pracownik powinien otrzymać od pracodawcy PIT-11 to 28 lutego 2023.

Kiedy nastąpi zwrot podatku za 2022 rok?

Zwrot podatku zależny jest od formy, w jakiej została złożona deklaracja – elektronicznie lub w formie papierowej, czy nie zawierała błędów oraz kiedy została przesłana do Urzędu Skarbowego. Z reguły im szybciej wypełnimy i złożymy dokumenty w US, tym szybciej otrzymamy przelew.

Rozliczenie PIT 2022/2023 przez internet z programem PITax.pl

Równie skutecznym i szybkim sposobem rozliczania się z podatku, jest użycie programu PITax.pl. Zanim przystąpisz do wypełniania deklaracji PIT-37, przygotuj swój PIT-11 za miniony 2022 rok oraz sprawdź kwotę przychodu za 2021 rok, która znajduje się w deklaracji PIT za 2021 rok.

Program PITax.pl możesz uruchomić online lub pobrać aplikację na komputer. Załóż konto, używając e-maila oraz hasła, a następnie otwórz kreator rozliczeń.

DEKLARACJE E-PIT - UŁATWIENIA DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW

Do obowiązków obywateli należy złożenie rocznego zeznania podatkowego. Dotyczy to również emerytów i rencistów, pomimo że to ZUS jest odpowiedzialny za rozliczenie przychodów z tego źródła na deklaracji PIT-40A. Jednak, jeżeli chcesz rozliczyć się samodzielnie, ponieważ uzyskałeś przychody z innego źródła lub chcesz skorzystać z ulg podatkowych, możesz tego dokonać, wypełniając PIT-37 lub PIT-36 – w zależności od rodzaju pozostałych dochodów. W tym roku podatkowym emeryci i renciści mogą również odliczyć aż 1,5% podatku dla wybranej przez siebie Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

W przypadku gdy w ciągu pełnego roku podatkowego zmieniałeś miejsce zamieszkania i rentę lub emeryturę wypłacała Ci więcej niż jedna jednostka organizacyjna KRUS czy ZUS, spodziewaj się, że od każdego z tych oddziałów otrzymasz odrębny dokument PIT-11A.

Emerytura z zagranicy a PIT

Z reguły podatek od przychodu z tytułu emerytury pobieranej za granicą rozliczany jest w państwie zamieszkiwanym przez podatnika. Jednak są przypadki, w których rozliczenie odbywa się w Polsce, a decyduje o tym Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. W naszym kraju takie rozliczenie odbywa się poprzez PIT-36 na podstawie PIT-11.

Renta po małżonku lub osobie zmarłej – co z podatkiem?

Zarówno dzieci zmarłego, jak i współmałżonek, mogą pobierać rentę po zmarłym. Świadczenie wypłaca ZUS, a po roku wystawia PIT-40A, na podstawie którego rozlicza się swój podatek.

Ulgi podatkowe dla emerytów i rencistów

Emeryci i renciści mają prawo do odliczenia ulg podatkowych, jeśli oczywiście takie im przysługują. Najczęściej wybierane ulgi to:

 • darowizny – ulga przysługuje wszystkim, którzy przekazali darowiznę na cele pożytku publicznego, charytatywno-opiekuńcze kościoła, kultu religijnego lub oddały krew,
 • na dzieci – przysługuje osobom wychowującym dzieci małoletnie, rodzicom uczniów lub studentów, które nie ukończyły 25. roku życia oraz na dzieci otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny,
 • rehabilitacyjna – przysługuje osobom niepełnosprawnym o znacznym stopniu niepełnosprawności lub opiekunom osób niepełnosprawnych, utrzymującym te osoby i jest związana z wydatkami na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Korzyści z samodzielnego rozliczania podatków przez emerytów i rencistów

Nawet jeżeli nie uzyskałeś w 2022 roku żadnych dodatkowych przychodów, rozważ samodzielne złożenie deklaracji podatkowej. Jako emeryt lub rencista najpewniej korzystasz z szeregu ulg podatkowych, np. rehabilitacyjnej lub internetowej. Do ulg zalicza się również darowizny.

Co więcej, podatek można rozliczyć ze współmałżonkiem, korzystając z preferencyjnych warunków, tym samym obniżając podatek należny Urzędowi Skarbowemu.

Ulga na darowiznę na kult religijny

Ulga dotyczy osób, które przekazały darowiznę na cele kultu religijnego, np. kościelnym osobom prawnym – parafiom lub zakonom, związkom religijnym lub kościołowi i dotyczyła zakupu przedmiotów liturgicznych, wyposażenia, budowy lub remontu.

Odlicz 1,5% dla OPP

W 2023 roku emeryci i renciści mogą przekazać aż 1,5% na wybraną Organizację Pożytku Publicznego, bez konieczności składania odrębnego zeznania podatkowego. Mogą to zrobić za pomocą PIT-OP.

Informacja powinna zawierać Twoje dane, numer KRS wybranej organizacji oraz cel szczegółowy w celu łatwiejszej identyfikacji. Tak wypełniony dokument wysyłasz razem z deklaracją podatkową do Urzędu Skarbowego.

PIT-OP można złożyć zarówno w formie elektronicznej, wykorzystując dostępny formularz online lub przy pomocy bankowości internetowej, jak i papierowej w oddziale US.

Oświadczenie za 2022 rok na druku PIT-OP można złożyć do 2 maja 2023 roku.

Przykładem organizacji pożytku publicznego (OPP), na rzecz której można przekazać 1,5% podatku jest Fundacja DKMS, wspierająca leczenie i terapie osób z nowotworami krwi. Więcej o celach Fundacji oraz informacji o przekazywaniu 1,5% można znaleźć na stronie https://www.dkms.pl/dzialaj/pomoz-inaczej/1.5procent

ZMIANY W ROZLICZENIACH PIT. OMÓWIENIE 7 NAJWAŻNIEJSZYCH NA 2022/2023

W tym roku podatkowym lista ulg i rozliczeń została wydłużona na korzyść podatników. Przygotowaliśmy listę najważniejszych zmian, wprowadzonych przy okazji Polskiego Ładu, które niewątpliwie wpłyną na wysokość podatku. Sprawdź, jakie jeszcze ulgi mogą Ci przysługiwać.

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł

Kwota wolna od podatku to stawka określona przez ustawę, do której wysokości dochód nie został objęty podatkiem dochodowym. Od stycznia 2022 roku wynosi 30 000 zł, co oznacza, że tyle można zarobić w ciągu jednego roku podatkowego bez opłacania podatku dochodowego.

Obniżenie stawki podatku PIT z 17% do 12%

Zmiany weszły w życie 1 lipca 2022 roku i dotyczą pracowników oraz zleceniobiorców zarabiających ponad 12 800 zł brutto miesięcznie. Przez pierwsze pół roku stawka wynosiła 17% oraz 9% składki na ubezpieczenie zdrowotne. W drugiej połowie zmieniono na 12% oraz 9% składki na ubezpieczenie zdrowotne, co oznacza, że grupa tych osób może spodziewać się nadpłaty za pierwsze półrocze, ponieważ stawka 12% dotyczy całego roku podatkowego – nawet jeżeli zmiana nastąpiła w połowie roku.

Pierwszy próg podatkowy ustalony na poziomie 120 000 zł

Podatnicy, którzy dokonali wyboru opodatkowania skalą mającą dwie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 12 oraz 32 procent, muszą odprowadzić do Urzędu Skarbowego podatek lub zaliczkę na PIT zgodnie z określoną stawką. Wysokość tej kwoty zależna jest od progu, w jakim znajduje się dana osoba.

Obecnie pierwszy próg podatkowy został znacznie podwyższony i wynosi 12 procent dochodów rocznych uzyskanych na poziomie 120 000 zł. Po przekroczeniu tej kwoty podatnik wpada w drugi próg podatkowy, co oznacza, że ma do zapłacenia podatek według stawki 32 procent.

Należny podatek można jednak pomniejszyć dzięki ulgom i odliczeniom, a także przysługującej kwocie wolnej od podatku.

Nowe ulgi podatkowe dla podatników PIT:

Ulga dla rodzin wielodzietnych 4+

Zmiany w rozliczeniu podatku PIT za 2022 rok odczują osoby wychowujące czworo lub więcej dzieci. Będą one mogły skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego przychodu aż do kwoty 85 528 zł. Jeżeli w domostwie małżeństwo rozlicza się wspólnie, ulga zostanie podwojona. Dodatkowo każdy z rodziców lub opiekunów nabędzie prawo do skorzystania z kwoty wolnej od podatku, czyli 30 000 zł.

W związku z powyższym rodzice lub opiekunowie rozliczający się z podatku wspólnie nie będą musieli płacić podatku od przychodu o łącznej sumie 231 056 zł.

Składka na związki zawodowe

Polski Ład wprowadził nową ulgę dla osób płacących składkę w wysokości 500 zł na związki zawodowe. Cała ta kwota będzie mogła zostać odliczona od podatku.

Ulga na powrót i przeniesienie rezydencji podatkowej do Polski

Zwolnienie z podatku będzie dotyczyło osób, które podejmą decyzję o powrocie do Polski, a tym samym zdecydują się na zmianę rezydencji podatkowej. W 2022 roku zwolnione z podatku będą przychody do 85 528 zł.

Ulga na innowacyjnych pracowników

Art. 26eb PIT uregulował przepis, na podstawie którego podatnik będący płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, może odliczyć od zaliczek na podatek odprowadzanych od wynagrodzeń pracowników kwoty przedmiotowej ulgi, jeżeli poniósł stratę lub osiągnął dochód niższy niż kwota przysługującej ulgi B+R.

Ulga dotyczy przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym lub według skali podatkowej.

Ulga na ekspansję

Do ustawy o PIT dodano art. 26gb dotyczący przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym lub według skali podatkowej. Nowy zapis pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów podatkowych, które zostały poniesione na zwiększenie przychodów ze sprzedaży towarów do wysokości dochodu osiągniętego w rozliczanym roku podatkowym. Obecnie limit wynosi 1 mln zł.

Sprzedaż nowych produktów, wzrost przychodu ze sprzedaży lub sprzedaż produktów niebędących wcześniej dostępnych w danym kraju, stanowią warunki skorzystania z niniejszej ulgi.

Ulga na prototyp

Podobnie jak w przypadku ulgi na ekspansję oraz innowacyjnych pracowników, z ulgi na prototyp mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym lub według skali podatkowej. Dzięki temu mogą odliczyć od podstawy opodatkowania aż 30% kosztów, które są związane z produkcją próbną i wprowadzeniem do obiegu nowego produktu. Jest jednak jeden warunek – wysokość odliczenia nie może przekroczyć 10% rocznego dochodu.

Ulga na zabytki

Do ustawy o PIT dodano również art. 26hb, który uregulował kwestie związaną z ulgą na zabytki. Dzięki temu w rozliczeniu za 2022 rok można odliczyć wpłaty związane z funduszem remontowym dla zabytku nieruchomego, odpłatne nabycie zabytku nieruchomego oraz prace restauratorskie, konserwatorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym.

Ulga za wspieranie szkolnictwa wyższego i naukę, działalność kulturalną lub sportową

Jeżeli podatnik wspiera którąś z wymienionych działalności, ma możliwość odliczenia od podatku 50% poniesionych kosztów. Jednak rozliczana kwota nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez daną osobę w jednym roku podatkowym.

Składka zdrowotna

W lipcu 2022 roku wprowadzono zmianę, jaką odczują podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych, tj. niemożność odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Osoby rozliczające się liniowo odliczą od dochodu 8 700 zł, a ryczałtowcy 50% poniesionych na ten cel kosztów.

Modyfikacja zasad wspólnego rozliczenia osoby samotnie wychowującej z dzieckiem

Dzięki nowelizacji przepisów w Polskim Ładzie 2.0, od 1 lipca 2022 roku osoby samotnie wychowujące dzieci ponownie mogą rozliczyć się wspólnie z podatku. Dodatkowo istnieje możliwość, że przy niższych dochodach podatek nie zostanie naliczony, a przy wyższych nie będą musiały zapłacić podatku według stawki 32 procent.

Obniżenie stawki podatku PIT z 17% do 12%

Zmiana dotyczy podatników – pracowników i zleceniobiorców, którzy miesięcznie uzyskują przychody w wysokości ponad 12 800 zł brutto. Obniżenie stawki podatku PIT z 17 do 12 procent jest poniekąd rekompensatą za likwidację ulgi dla klasy średniej.

Wypełniając PIT za 2022 rok, warto zweryfikować, która z opcji rozliczenia będzie najbardziej korzystna, a także jakie ulgi można w tym roku zastosować.

Pełną listę zmian w rozliczeniach podatku 2022/2023 prezentujemy na stronie: https://www.dkms.pl/rozlicz-pit-2023

PIT W 2023 ROKU - JAKIE ULGI MOGĘ ODLICZYĆ?

Wypełniając deklarację PIT, warto zwrócić uwagę, jakie przysługują nam ulgi podatkowe. Część z nich można odliczyć od dochodu, niektóre od podatku. W ogólnym rozrachunku ulgi podatkowe wpływają na obniżenie kwoty do zapłaty lub podwyższenie kwoty do wypłaty przez Urząd Skarbowy. Sprawdź, co odliczysz od podatku w 2023 roku i jakie przysługują Ci ulgi PIT za 2022 rok.

Ulga na dziecko

Prawo do ulgi przysługuje rodzicom, opiekunkom prawnym lub osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej, którzy uzyskali dochody opodatkowane według skali podatkowej. Ulga przysługuje w wysokości:

 • na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł),
 • na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł),
 • na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (rocznie 2 000,04 zł),
 • na czwarte i każde kolejne dziecko – 225,00 zł (rocznie 2 700,00 zł).

Ulga rehabilitacyjna

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby niepełnosprawne lub mające na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, gdy zostały poniesione wydatki na rehabilitację lub związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Ulga dla młodych

Ulga dotyczy osób, które nie ukończyły 26. roku życia i uzyskały przychody:

 • ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej,
 • z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, regulowanych ustawą o praktykach absolwenckich,
 • z umów zlecenia zawartych z organizacją,
 • z tytułu stażu uczniowskiego, regulowanych ustawą – Prawo oświatowe.

Ulga B+R

Ulga przysługuje osobom uzyskującym dochody z działalności gospodarczej opodatkowane skalą podatkową lub tak zwanym podatkiem liniowym oraz prowadzącym działalność badawczo-rozwojową (B+R).

Ulga e-TOLL

Warunkiem skorzystania z ulgi e-TOLL jest osiąganie dochodów (przychodów) z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej oraz jeżeli dochód z działów jest ustalany na podstawie prowadzonej podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych.

Ulga IKZE

IKZE to indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, na którym gromadzenie środków pieniężnych jest dobrowolne. Jednak wysokości wpłat określone zostały w przepisach ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego i można je odliczyć od:

 • dochodu, który jest opodatkowany według skali podatkowej,
 • dochodu, który jest opodatkowany podatkiem liniowym (19%),
 • przychodu, który jest opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga abolicyjna

Z ulgi abolicyjnej mogą skorzystać osoby, które podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli polscy rezydenci podatkowi, uzyskujący określone dochody zagraniczne, przy których stosuje się metodę odliczenia proporcjonalnego.

Ulga na internet

Dotyczy odliczenia wydatków związanych z użytkowaniem sieci internetowej w przypadku, gdy płatnik uzyskuje dochody opodatkowane według skali podatkowej lub ryczałtem ewidencjonowanym. Ulga przysługuje, jeżeli nie korzystało się z niej w poprzednich latach.

Odliczeniu nie podlegają koszty związane z instalacją, opłatą aktywacyjną, modernizacją, rozbudową czy serwisem sieci, ani też zakup komponentów sieci i sprzętu.

Ulga termomodernizacyjna

Z ulgi skorzystają osoby ponoszące wydatki na termomodernizację domu jednorodzinnego – właściciele lub współwłaściciele. Dotyczy również zabudowy szeregowej lub bliźniaczej.

Sprawdź, pełną listę ulg, które Ci przysługują na stronie: https://www.dkms.pl/rozlicz-pit-2023 i nie zapomnij odliczyć od podatku za 2022 rok.

Darmowy Program PIT dostarcza www.iwop.pl Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP www.pitax.pl.

*źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/1-procent-podatku-dla-opp

**źródło: raport KPMG “Roczne zeznania podatkowe Polaków PIT 2019”