Medical

Can I have breakfast before my preliminary health check?

Yes, please have breakfast before your health check and donation, and remember to drink plenty of fluids.

Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.