Matching

Co się dzieje, jeśli odpowiedni Dawca nie zostanie znaleziony?

Jeśli w rejestrach światowych nie znajduje się zgodny genetycznie Dawca, wówczas stosowane są inne środki lecznicze, które jednak moga okazać się mniej skuteczne. Przeszczepienie komórek macierzystych jest często jedyną szansą na całkowite wyzdrowienie.

Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.