General

Czy Beneficjent I edycji (2021) Dotacji Fundacji DKMS może ponownie zgłosić ten sam projekt?

Tak. Organizacje pozarządowe, które zgłosiły projekt w I edycji Dotacji Fundacji DKMS mogą ponownie ubiegać się o dotację zgłaszając ten sam projekt. Projekt ten nie będzie traktowany jako kontynuacja działań – taki status będą miały projekty, które otrzymały dotację dwa lata z rzędu (np. w I i II edycji), albo które otrzymały dotację w 2023 roku i będą chciały kontynuować projekt w 2024 roku składając wniosek do III edycji.

Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.