Financial

Czy Facebook pobiera prowizje od wpłacanych darowizn?

Nie. Dochód ze zbiórki zostaje w całości przekazany na rzecz Fundacji.

## missing element ##
Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.