Financial

Czy Fundacja od razu otrzyma darowiznę wpłaconą na zbiórkę?

Facebook co dwa tygodnie automatycznie dokonuje przelewu darowizn na rachunek bankowy Fundacji.

Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.