General

Czy grupa krwi Dawcy musi być taka sama co Pacjenta?

Przy przeszczepieniu komórek macierzystych nie jest ważna zgodność grup krwi, lecz możliwie jak największa zgodność cech tkankowych (antygenów HLA) pomiędzy Dawcą a Pacjentem. Znalezienie 100% zgodności pomiędzy Dawcą i Biorcą, jest bardzo skomplikowane i może być przyrównane do przysłowiowego poszukiwania igły w stogu siana. Kiedy dochodzi do znalezienia Dawcy zgodnego genetycznie z Biorcą, wtedy określana jestjego grupa krwi. Po przeszczepieniu, wraz z komórkami macierzystymi Dawcy, Biorca przejmuje jego grupę krwi.

Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.