Virtual Drive

Czy mogę edytować akcję po jej utworzeniu?

Oczywiście, jeśli w trakcie trwania Twojego Wirtualnego Dnia Dawcy Szpiku będziesz chciał dodać nowe materiały, np. zdjęcia, filmy lub zaktualizować historię, skontaktuj się z koordynatorem Twojej akcji.

Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.