General

Czy organizacje biorące udział w I edycji Dotacji Fundacji DKMS, które nie otrzymały dotacji mogą zgłosić ten sam projekt?

Tak. Organizacje pozarządowe, które zgłosiły projekt w I edycji Dotacji Fundacji DKMS mogą ponownie ubiegać się o dotację zgłaszając ten sam projekt. Natomiast rekomendujemy aktualizację wniosku m.in. o uwagi/wskazówki Jury, które zostały pisemnie przekazane każdej organizacji, która nie otrzymała dotacji w 2022 r.

Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.