General

Czy osoba prywatna może ubiegać się o Dotację?

Dotacja Fundacji DKMS skierowana jest wyłącznie do organizacji pozarządowych. Osoby prywatne nie mogą zgłaszać swoich inicjatyw i wnioskować o Dotację, ale mogą włączyć się w ich realizację na zasadzie wolontariatu, w porozumieniu z Beneficjentem, który otrzymał Dotację.

## missing element ##
Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.