Medical

Czy szczepienie przeciwko COVID-19 wpływa na możliwość bycia Dawcą?

Szczepienie przeciwko COVID-19, tak jak inne szczepienia, nie ma wpływu na bycie potencjalnym Dawcą szpiku. Nie trzeba też zgłaszać faktu zaszczepienia się.

Informacji o planowanym szczepieniu należy udzielić tylko kiedy Dawca otrzyma już informację o zgodności między nim a Potrzebującym Pacjentem. Informacja o szczepieniu pozwoli w tej sytuacji lepiej zaplanować całą procedurę oddania komórek macierzystych.

Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.