General

Czy ubiegając się o Dotację konieczny jest wkład własny na realizacje zgłaszanego projektu?

Nie, zgłaszając projekt w ramach inicjatywy Dotacja Fundacji DKMS nie jest wymagany wkład własny. Projekt może być w 100% zrealizowany w ramach środków pozyskanych od Fundacji lub też tylko w części finansowany z Dotacji, a w pozostałych częściach z innych źródeł. W przypadku ubiegania się tylko o częściowe sfinansowanie projektu należy taką informację zawrzeć we wniosku o Dotację w części budżetowej.

## missing element ##
Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.