General

Czy w trakcie realizacji projektu można dokonywać przesunięć kosztów w zaplanowanym budżecie?

Beneficjent może dysponować przyznaną Dotacją wyłącznie zgodnie z zaplanowanym budżetem wskazanym we Wniosku o Dotację. W przypadku przesunięć w ramach szczegółowego budżetu Projektu, Beneficjent informuje o tym Sekretariat Dotacji Fundacji DKMS drogą e- mailową na adres dotacja@dkms.pl. W przypadku wątpliwości, co do charakteru prowadzonych działań w ramach realizacji Projektu należy zwrócić się, przed ich podjęciem, o stosowną opinię do Jury, przesyłając prośbę drogą e-mailową (na ww. adres) do Sekretariatu.

Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.