Matching

Czy wraz z przekazaniem komórek macierzystych można zarazić Biorcę inną chorobą?

Przed pobraniem komórek macierzystych od Dawcy jest on bardzo dokładnie badany, aby taką możliwość wykluczyć.

## missing element ##
Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.