Blood Cancer

Czym jest nowotwór krwi?

Nowotwory krwi to ogólny termin określający złośliwe choroby szpiku kostnego lub układu krwiotwórczego, w których normalne tworzenie krwi jest zaburzone przez niekontrolowane namnażanie się zmutowanych komórek krwi. Z powodu tych komórek krew nie może już wykonywać swoich podstawowych zadań, takich jak zwalczanie infekcji, transport tlenu czy zatrzymywanie krwawienia.


Leczenie nowotworów krwi
Pacjenci z nowotworami krwi często mogą przezwyciężyć tę chorobę jedynie dzięki przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych od zgodnego Dawcy. W przypadku białaczki i chłoniaków złośliwych transplantacja zdrowych komórek macierzystych jest często jedyną szansą na wyleczenie.


Białaczka
Seria chorób nowotworowych, w których występuje patologicznie zwiększona proliferacja niedojrzałych, a zatem niefunkcjonalnych białych krwinek. Chłoniaki złośliwe dzielą się na chorobę Hodgkina (limfogranulomatoza) i chłoniaki nieziarnicze (białaczka limfatyczna) według ich różnych cech.

Chłoniak złośliwy


Złośliwa zmiana tkanki limfatycznej z obrzękiem węzłów chłonnych i patologicznym powiększeniem śledziony. Chłoniaki złośliwe dzielą się ze względu na ich różne cechy na chorobę Hodgkina (limfogranulomatoza) i chłoniaki nieziarnicze (białaczka limfatyczna), które wywodzą się z węzłów chłonnych.

Karta dawcy Fundacji DKMS
Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.