Money Donation

DEKLARACJE E-PIT - UŁATWIENIA DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW

Do obowiązków obywateli należy złożenie rocznego zeznania podatkowego. Dotyczy to również emerytów i rencistów, pomimo że to ZUS jest odpowiedzialny za rozliczenie przychodów z tego źródła na deklaracji PIT-40A. Jednak, jeżeli chcesz rozliczyć się samodzielnie, ponieważ uzyskałeś przychody z innego źródła lub chcesz skorzystać z ulg podatkowych, możesz tego dokonać, wypełniając PIT-37 lub PIT-36 – w zależności od rodzaju pozostałych dochodów. W tym roku podatkowym emeryci i renciści mogą również odliczyć aż 1,5% podatku dla wybranej przez siebie Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

W przypadku gdy w ciągu pełnego roku podatkowego zmieniałeś miejsce zamieszkania i rentę lub emeryturę wypłacała Ci więcej niż jedna jednostka organizacyjna KRUS czy ZUS, spodziewaj się, że od każdego z tych oddziałów otrzymasz odrębny dokument PIT-11A.

Emerytura z zagranicy a PIT

Z reguły podatek od przychodu z tytułu emerytury pobieranej za granicą rozliczany jest w państwie zamieszkiwanym przez podatnika. Jednak są przypadki, w których rozliczenie odbywa się w Polsce, a decyduje o tym Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. W naszym kraju takie rozliczenie odbywa się poprzez PIT-36 na podstawie PIT-11.

Renta po małżonku lub osobie zmarłej – co z podatkiem?

Zarówno dzieci zmarłego, jak i współmałżonek, mogą pobierać rentę po zmarłym. Świadczenie wypłaca ZUS, a po roku wystawia PIT-40A, na podstawie którego rozlicza się swój podatek.

Ulgi podatkowe dla emerytów i rencistów

Emeryci i renciści mają prawo do odliczenia ulg podatkowych, jeśli oczywiście takie im przysługują. Najczęściej wybierane ulgi to:

  • darowizny – ulga przysługuje wszystkim, którzy przekazali darowiznę na cele pożytku publicznego, charytatywno-opiekuńcze kościoła, kultu religijnego lub oddały krew,
  • na dzieci – przysługuje osobom wychowującym dzieci małoletnie, rodzicom uczniów lub studentów, które nie ukończyły 25. roku życia oraz na dzieci otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny,
  • rehabilitacyjna – przysługuje osobom niepełnosprawnym o znacznym stopniu niepełnosprawności lub opiekunom osób niepełnosprawnych, utrzymującym te osoby i jest związana z wydatkami na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Korzyści z samodzielnego rozliczania podatków przez emerytów i rencistów

Nawet jeżeli nie uzyskałeś w 2023 roku żadnych dodatkowych przychodów, rozważ samodzielne złożenie deklaracji podatkowej. Jako emeryt lub rencista najpewniej korzystasz z szeregu ulg podatkowych, np. rehabilitacyjnej lub internetowej. Do ulg zalicza się również darowizny.

Co więcej, podatek można rozliczyć ze współmałżonkiem, korzystając z preferencyjnych warunków, tym samym obniżając podatek należny Urzędowi Skarbowemu.

Ulga na darowiznę na kult religijny

Ulga dotyczy osób, które przekazały darowiznę na cele kultu religijnego, np. kościelnym osobom prawnym – parafiom lub zakonom, związkom religijnym lub kościołowi i dotyczyła zakupu przedmiotów liturgicznych, wyposażenia, budowy lub remontu.

Odlicz 1,5% dla OPP

W 2024 roku emeryci i renciści mogą przekazać aż 1,5% na wybraną Organizację Pożytku Publicznego, bez konieczności składania odrębnego zeznania podatkowego. Mogą to zrobić za pomocą PIT-OP.

Informacja powinna zawierać Twoje dane, numer KRS wybranej organizacji oraz cel szczegółowy w celu łatwiejszej identyfikacji. Tak wypełniony dokument wysyłasz razem z deklaracją podatkową do Urzędu Skarbowego.

PIT-OP można złożyć zarówno w formie elektronicznej, wykorzystując dostępny formularz online lub przy pomocy bankowości internetowej, jak i papierowej w oddziale US.

Oświadczenie za 2023 rok na druku PIT-OP można złożyć do 30 kwietnia 2024 roku.

Przykładem organizacji pożytku publicznego (OPP), na rzecz której można przekazać 1,5% podatku jest Fundacja DKMS, wspierająca leczenie i terapie osób z nowotworami krwi. Więcej o celach Fundacji oraz informacji o przekazywaniu 1,5% można znaleźć na stronie https://www.dkms.pl/dzialaj/pomoz-inaczej/1.5procent

## missing element ##
Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.