General

Dlaczego Fundacja DKMS zdecydowała się uruchomić inicjatywę Dotacja?

Dotacja Fundacji DKMS jest elementem Programu Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów, który został opracowany i jest realizowany przez Fundację DKMS od 2018 r. Celem Programu jest pomoc Pacjentom od momentu diagnozy, poprzez leczenie i pobyt w szpitalu, aż do całkowitego powrotu do zdrowia, w obszarze szeroko rozumianej rehabilitacji – żywieniowej, psychoonkologicznej i ruchowej.

Pomoc udzielana przez Fundację DKMS obejmowała dotychczas współpracę z klinikami i szpitalami w zakresie infrastruktury, sprzętu i wsparcia personelu medycznego (DAR Fundacji DKMS), udzielania grantów naukowych i wspierania niekomercyjnych badań klinicznych. Dużą uwagę poświęcano również współpracy z organizacjami wspierającymi pacjentów. Dotacja Fundacji DKMS pozwala na szersze dotarcie do organizacji oraz rzetelną i obiektywną ocenę projektów z zakresu wsparcia psychologicznego, które wymagają wsparcia finansowego, złożonych przez wnioskodawców.

Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.