General

Dlaczego znieśliśmy minimalny limit wagi ciała 50kg?

Z medycznego punktu widzenia, zakładano, że w większości przypadków liczba komórek macierzystych zmobilizowanych podczas pobrania od osób ważących mniej niż 50 kg nie byłaby wystarczająca do udanego przeszczepu komórek macierzystych. Dziś wiemy o wiele więcej o liczbie komórek potrzebnych do udanego przeszczepu i dlatego możemy sprawdzić stosunek masy ciała w każdym konkretnym przypadku zamiast stosować uogólnione podejście ze stałą minimalną wagą podczas rejestracji.

Od 04.04.2020 r. sprawdzamy w każdym z poszczególnych przypadków, czy liczba komórek macierzystych potencjalnego dawcy jest odpowiednia dla konkretnego Biorcy. Wśród Biorców czekających na przeszczep są również biorcy "kategorii lekkiej" – na przykład dzieci! – w których przypadku wymagana jest mniejsza liczba komórek macierzystych. Dlatego, dzięki tej zmianie, szersze grono osób będzie mogło zostać dawcami komórek macierzystych, a tym samym będzie można uratować więcej osób chorych!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.