Bone Marrow Transplants

Gdzie w Polsce pobiera się krwiotwórcze komórki macierzyste?

Fundacja DKMS współpracuje z poniższymi klinikami:

Warszawa:

  • Klinika Chorób Wewnętrznych Hematologii i Onkologii w SPCSK, w Warszawie, Bank Autologicznych Komórek Krwiotwórczych, Pracownia Dawców Szpiku
  • Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Zakład Transfuzjologii, Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi
  • Centrum Medyczne Damiana w Warszawie

Gdańsk:

  • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Gliwice:

  • Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii w Centrum Onkologii w Gliwicach

Kraków:

  • Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Oddział przeszczepienia szpiku Katedry i Kliniki Hematologii

Poznań:

  • Oddział Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Pododdział Transplantacji Szpiku

Wrocław:

  • Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantologii Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.