Stem Cell Donation

How often do I have to have blood samples taken after donation?

Normally, a blood sample only needs to be taken once - four weeks after donation. Only in the case that blood values still need to be checked, the collection clinic will ask you for another control blood sample.

Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.