General

Jak będzie wykorzystana dokumentacja zdjęciowa projektu, który otrzymał Dotację?

Zdjęcia przesłane wraz ze sprawozdaniem z realizacji projektu będę wykorzystywane w wewnętrznych i zewnętrznych działaniach komunikacyjnych prowadzonych przez Fundację DKMS. Dlatego Beneficjenci muszą posiadać zgody na wykorzystanie wizerunku osób, znajdujących się na zdjęciach. Wzór oświadczenia dot. zgody na wykorzystanie wizerunku będzie dołączony do umowy z Beneficjentem. Dokumenty te mogą być weryfikowane przez Organizatora projektu – Fundację DKMS.

Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.