Virtual Drive

JAK MOGĘ WYGRAĆ STAŻ W FUNDACJI DKMS?

Staż mogą wygrać Liderzy z jednej uczelni w każdej odsłonie Projektu. Staż jest nagrodą za przeprowadzenie najbardziej kreatywnej, innowacyjnej i efektywnej kampanii edukacyjnej. Kryteriami, które są brane pod uwagę podczas wyłaniania zwycięzców to przede wszystkim:

  • wartość edukacyjna dotycząca idei dawstwa płynącą z realizacji kampanii;
  • innowacyjność form realizacji kampanii;
  • zgodność pomiędzy zaplanowanymi aktywnościami, zgłoszonymi w planie kampanii, a finalnie zrealizowanymi działaniami;
  • stosunek liczby zarejestrowanych studentów do liczby studentów danej uczelni.
Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.