Virtual Drive

JAK MOGĘ WYGRAĆ STAŻ W FUNDACJI DKMS?

Staż mogą wygrać Liderzy z jednej uczelni w każdej odsłonie Projektu. Staż jest nagrodą za przeprowadzenie najbardziej kreatywnej, innowacyjnej i efektywnej kampanii edukacyjnej. Kryteriami, które są brane pod uwagę podczas wyłaniania zwycięzców to przede wszystkim:

  • wartość edukacyjna dotycząca idei dawstwa płynącą z realizacji kampanii;
  • innowacyjność form realizacji kampanii;
  • zgodność pomiędzy zaplanowanymi aktywnościami, zgłoszonymi w planie kampanii, a finalnie zrealizowanymi działaniami;
  • stosunek liczby zarejestrowanych studentów do liczby studentów danej uczelni.
## missing element ##
Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.