Money Donation

JAK MOŻESZ ZŁOŻYĆ FORMULARZ PIT?

Kiedy zapoznasz się już z terminami składania PIT, warto zastanowić się nad sposobem, w jaki chcesz dostarczyć wypełnioną deklarację do Urzędu Skarbowego. Obecnie istnieje na to kilka sposobów.

Druki PIT możesz złożyć:

a) przez Internet:

– poprzez e-PIT https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

– lub w formie elektronicznej za pomocą programu do rozliczeń (wypełnij deklarację online)

b) osobiście:

– należy złożyć je w okienku podawczym wyznaczonego nam Urzędu Skarbowego

c) korespondencyjnie – za pośrednictwem:

– Poczty Polskiej

– Polskiego Urzędu Konsularnego

Pamiętaj, że w przypadku korespondencyjnego złożenia deklaracji – za datę złożenia druku PIT uznaje się datę stempla pocztowego.

Obecnie coraz częstszą i bardzo wygodną formą jest rozliczanie PIT, korzystając z formularzy aktywnych, programów do rozliczania PIT oraz usługi Twój e-PIT. Zaletą elektronicznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym jest krótszy czas oczekiwania na potencjalny zwrot podatku.

Korzystając z rozliczenia w serwisie Twój e-PIT, deklaracje PIT-11 od pracodawców, które przekazują oni do Urzędów Skarbowych, są pobierane automatycznie i nie wymagają ręcznego uzupełniania. Należy jednak zweryfikować poprawność danych przed wysłaniem deklaracji.

W serwisie Twój e-PIT jest możliwość rozliczenia wielu ulg i przekazania 1,5% podatku wskazanej organizacji.

Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.