General

Jak należy rozliczyć Dotację?

Projekt, który otrzymał Dotację, należy podsumować i rozliczyć, wykorzystując formularz sprawozdania (Załącznik nr 3 Regulaminu). Formularz powinien być wypełniony, podpisany i w formie skanu przesłany na adres dotacja@dkms.pl najpóźniej do 15 grudnia 2024 r. Oprócz wypełnionego formularza zawierającego opis zrealizowanych działań oraz rozliczenie poniesionych kosztów, do sprawozdania powinna być dołączona dokumentacja zdjęciowa z realizacji projektu i jego efektów (zdjęcia w formacie jpg lub png w rozdzielczości 300 dpi, nadające się do druku). Inne materiały, np. w postaci krótkich filmików będą dodatkową wartością dla projektu. Ponadto beneficjenci Dotacji od momentu podpisania umowy są zobligowani do przesyłania co miesiąc statusu z realizacji projektu z wykorzystaniem szablonu (Załącznik nr 5 Regulaminu) dostępnego na stronie https://www.dkms.pl/dzialaj/pomoz-inaczej/zglos-sie-po-dotacje-fundacji-dkms.

## missing element ##
Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.