General

Jak należy rozliczyć Dotację?

Projekt, który otrzymał Dotację, należy podsumować i rozliczyć, wykorzystując formularz sprawozdania (Załącznik nr 3 Regulaminu). Formularz powinien być wypełniony, podpisany i w formie skanu przesłany na adres dotacja@dkms.pl najpóźniej do 31 grudnia 2022 r. Oprócz wypełnionego formularza zawierającego opis zrealizowanych działań oraz rozliczenie poniesionych kosztów, do sprawozdania powinna być dołączona dokumentacja zdjęciowa z realizacji projektu i jego efektów (zdjęcia w formacie jpg lub png w rozdzielczości 300 dpi, nadające się do druku). Inne materiały np. w postaci krótkich filmików będą dodatkową wartością dla projektu.

Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.