Money Donation

JAK PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE DEKLARACJĘ PIT W 2024 ROKU?

1. Można skorzystać z podpisu elektronicznego (usługa płatna, zależy czy dostawca oprogramowania do rozliczania PIT dał taką możliwość).

2. Można użyć profilu zaufanego i skorzystać z usługi Twój e-PIT.

3. Najczęściej i najłatwiej jednak jest skorzystać z „danych autoryzujących”. Naszymi danymi autoryzującymi jest kwota przychodu z deklaracji z poprzedniego roku. Rozliczając PIT za 2023 rok, program może nas poprosić o kwotę z konkretnej pozycji z PIT za 2022 rok:

W przypadku PIT37 będzie to pozycja 72 lub 106.

W przypadku PIT36 będzie to pozycja 125 lub 187.

To, z której pozycji przepisać należy kwotę, zależy, czy rozliczaliśmy się sami, czy z małżonkiem/małżonką i która kwota dotyczy nas konkretnie. Jeżeli małżonkowie rozliczają się razem, to kwota do weryfikacji będzie dotyczyła tego małżonka, który jest pierwszy (płatnik) na składanym PIT. Jeżeli na PIT składanym w tym roku pierwsza jest żona, to jej przychód z PIT z poprzedniego roku wpisujemy jako „podpis”.

Podpisywać można w ten sposób wszystkie deklaracje roczne i kwoty mogą być również ze wszystkich formularzy z roku wcześniejszego (wcześniej rozliczonego). Urząd sprawdza w ten sposób, czy może zaufać danym, które wysyłamy, czy to na pewno płatnik wysyła deklarację, a nie osoba trzecia.

Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.