Stem Cell Donation

Jak przebiega poszukiwanie zgodnego Dawcy?

W pierwszej kolejności klinika, w której leczy się Pacjent, sprawdza czy żadne z rodzeństwa nie ma zgodnego HLA. Jeśli członkowie rodziny nie są zgodnymi Dawcami, wówczas rozpoczyna się poszukiwanie Dawcy niespokrewnionego w rejestrach krajowych i zagranicznych.

W momencie znalezienia zgodnego genetycznie Dawcy, Ośrodek Dawców Szpiku właściwy dla niego, kontaktuje się z daną osobą i koordynuje wszystkie działania zmierzające do pobrania komórek macierzystych oraz samo pobranie.

Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.