Money Donation

JAK SPRAWDZIĆ, CZY URZĄD ROZLICZYŁ MÓJ PIT W 2024 ROKU?

Jeżeli nasze rozliczenie roczne „składa się” wyłącznie z deklaracji PIT11, które pracodawca przekazał do Urzędu Skarbowego, nie musimy samodzielnie wysyłać deklaracji rozliczeniowej. Zostanie ona automatycznie sporządzona przez system po upływie terminu 30.04.2024.

Warto jednak robić to samodzielnie, dzięki czemu można określić odbiorcę 1,5% podatku, sprawdzić poprawność rozliczenia oraz skorzystać z dodatkowych ulg (jeżeli spełniamy warunki). Potencjalny zwrot podatku otrzymać można też znacznie szybciej, nie czekając aż PIT „sam się rozliczy”.

Chcąc sprawdzić, czy deklaracja została wysłana/rozliczona, można skontaktować się ze swoim Urzędem Skarbowym lub skorzystać z usługi e-PIT, logując się przez Internet. Aby korzystać z ostatniej możliwości, należy posiadać profil zaufany. W usłudze Twój e-PIT można również sprawdzić archiwalne rozliczenia PIT.

Podatnicy, którzy rozliczają się za pomocą PIT-37 lub PIT-38, mogą korzystać z systemu automatycznego rozliczenia podatkowego przez usługę Twój e-PIT. Oto kluczowe informacje:

Automatyczne Rozliczenie dla PIT-37 i PIT-38

- Automatyczna akceptacja. Jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań, takich jak akceptacja PIT-u w usłudze Twój e-PIT czy wysłanie zeznania inną drogą, jego deklaracja zostanie automatycznie zaakceptowana i przesłana do urzędu skarbowego.

- Termin. Automatyczna akceptacja i przesłanie deklaracji następuje 30 kwietnia 2024 roku.

- Brak konieczności podejmowania działań. Nie ma potrzeby składania deklaracji po terminie czy korzystania z pisma z czynnym żalem w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej skarbowej za nieterminowe rozliczenie.

Inne Formy Rozliczeń (PIT-28, PIT-36)

- Brak automatycznego rozliczenia. Deklaracje PIT-28 i PIT-36 nie podlegają automatycznemu rozliczeniu.

- Konieczność samodzielnego działania. Podatnik musi samodzielnie rozliczyć te deklaracje za pomocą usługi Twój e-PIT, programu komercyjnego, bądź w formie papierowej.

- Opcje Rozliczenia. Można to uczynić poprzez osobistą wizytę w urzędzie skarbowym, wysyłkę PIT 2024 pocztą, lub elektronicznie.

Rekomendacje dla Podatników

- PIT-37 i PIT-38. Monitorowanie zeznań w systemie Twój e-PIT i weryfikacja danych przed automatyczną akceptacją.

- PIT-28, PIT-36. Aktywne rozliczenie się w wybrany sposób, pamiętając o terminie 30 kwietnia 2024.

Każdy podatnik powinien być świadomy swoich obowiązków podatkowych i odpowiednio wcześnie zająć się przygotowaniem swoich zeznań podatkowych, zwłaszcza jeśli rozlicza się na formularzach PIT-28 czy PIT-36, które wymagają bardziej aktywnego podejścia.

Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.