Virtual Drive

Jak wygląda Wirtualny Dzień Dawcy Szpiku?

Wirtualny Dzień Dawcy Szpiku to specjalnie utworzone miejsce na stronie internetowej Fundacji DKMS, za pomocą którego każdy może bezpłatnie zamówić pakiet rejestracyjny do domu. Taka internetowa akcja może być stworzona z myślą o konkretnym Pacjencie, który potrzebuje przeszczepienia szpiku lub być inicjatywą osób, które chcą wspierać misję Fundacji DKMS.

Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.