General

Jaką jakość ma typowanie w Fundacji DKMS?

Podczas doboru Dawcy i Biorcy analizowane są cechy zgodności tkankowej. Im dokładniej oznaczone są cechy zgodności tkankowej (tzw. badanie w wysokiej rozdzielczości), tym szybciej można sprawdzić, czy dana osoba może stać się dla Pacjenta Dawcą komórek macierzystych. Według aktualnego stanu wiedzy, najlepiej jest, kiedy zgodność ta wynosi 9-10 cech tkankowych. Aby zaoszczędzić cenny czas, DKMS od maja 2010 roku przeprowadza typowanie w wysokiej rozdzielczości 10 cech tkankowych najważniejszych dla powodzenia przeszczepienia.

Fundacja DKMS wyróżnia się jednak nie tylko jakością. W laboratoriach, w których przeprowadzane są badania, możliwe jest typowanie powyżej 25 tys. próbek miesięcznie. Osoby, które rejestrują się w bazie DKMS, mogą być więc pewne, że ich cechy tkankowe zostaną poddane typowaniu i udostępnione tak szybko, jak to możliwe, aby jak najszybciej pomóc chorym.

Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.