Medical

Jaka jest różnica między spokrewnionym, a niespokrewnionym Dawcą?

Cechy zgodności tkankowej (HLA) są dziedziczne, więc szanse na znalezienie zgodnego Dawcy są najwyższe wśród rodziny Pacjenta. Około 25% Pacjentów ma członka rodziny, który ma poszukiwane cechy zgodności tkankowej (HLA).

Dzieci dziedziczą połowę cech zgodności tkankowej od matki i połowę od ojca. To oznacza, że rodzice zazwyczaj są tylko w połowie zgodni ze swoimi dziećmi. Najwyższe prawdopodobieństwo zgodności występuje wśród rodzeństawa, przez co właśnie bracia i siostry są pierwszymi członkami rodziny sprawdzanymi pod kątem zgodności z chorym Pacjentem.

Jeżeli Pacjent chory na nowotwór krwi potrzebuje przeszczepienia i ma rodzeństwo, wówczas to właśnie oni będą sprawdzani pod kątem zgodności. W przypadku młodych Pacjentów bardzo często sprawdza się również zgodność z rodzicami. Wiek i stan zdrowia członków rodziny jest w tej sytuacji kluczowy. Jeśli wśród członków rodziny Pacjenta nie ma zgodnej osoby wówczas rozpoczyna się poszukiwanie niespokrewnionego Dawcy w bazach Dawców na całym świecie.

Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.