Money Donation

JAKI PIT ROZLICZAĆ - NOWE ZASADY

PIT-37

Najczęściej składaną deklaracją jest PIT 37. Składają ją pracownicy, zleceniobiorcy, emeryci, renciści, wykonujący umowy o dzieło. Ta deklaracja służy do rozliczenia dochodów opodatkowanych skalą podatkową (12% i 32%).

Jeżeli otrzymuje się dochody zwolnione z opodatkowania, nie wypełnia się żadnego PITu.

Jeżeli korzysta się z ulgi dla młodych (osoby do 26 r.ż.) składa się PIT 37, mimo że podatek od tych zarobków nie zostanie naliczony.

PIT-36

Kolejną najczęściej składaną deklaracją jest PIT 36, jednak tę deklarację składają przedsiębiorcy rozliczający się wg skali podatkowej (12% i 32%).

Dodatkowo na PIT 36 rozlicza się również dochody z działalności nierejestrowanej, zbycia przedmiotów/nieruchomości – jeżeli ich zbycie wymaga opodatkowania, rozliczania najmu, jeżeli wybrano opodatkowanie wg skali podatkowej (jeżeli ryczałtem to rozliczamy to na innym PIT).

UWAGA: Od 2023 roku (rozliczanego w 2024) nie będzie możliwości rozliczania najmu na zasadach ogólnych. Możliwy będzie tylko ryczałt od przychodów ewidencjonowanych rozliczany na PIT-28.

Jeżeli posiada się dochody ze źródeł, które wymienione są na PIT-36 oraz z umowy o pracę, zlecenia, umowy o dzieło emerytury czy renty, to łączymy te dochody i wszystkie rozliczamy PIT-36. Jeżeli mamy wiele źródeł dochodu, opodatkowanych wg skali podatkowej, to możemy je wszystkie rozliczyć na PIT-36.

PIT-36L

Specjalną „wersją” deklaracji do rozliczenia dochodów z działalności jest PIT 36L. Litera L oznacza, że na tej deklaracji rozliczamy dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym.

Skala podatkowa zakłada, że do pewnego pułapu płaci się podatek wysokości 12%, a po jego przekroczeniu podatek wysokości 32% (od nadwyżki, nie od całości). Podatek liniowy zakłada opłacanie 19% podatku od całości dochodów, bez względu na jakikolwiek limit.

PIT-28

Kolejnym często składanym formularzem rozliczenia rocznego jest PIT-28. Na tej deklaracji swoje przychody rozliczają przedsiębiorcy korzystający z ryczałtu ewidencjonowanego. Takim sposobem można rozliczać działalność gospodarczą oraz przychody z najmu (jeżeli taką wersję rozliczenia się wybrało).

Jest możliwe, że posiadając wiele źródeł, wiele działalności, rozliczanych na różnych zasadach będzie trzeba złożyć kilka deklaracji.

Przykład: jest możliwe, że złożymy jednocześnie PIT-37 z umowy o pracę, PIT-36L z działalności na podatku liniowym oraz PIT-28 za przychody z najmu.

PIT 38

Służy do rozliczeń nabywanych lub zbywanych akcji, udziałów, papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych.

PIT 39

Służy do rozliczania przychodów ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych.

UWAGA: PIT 38 i PIT 39 służą do dodatkowych rozliczeń, nie służą do rozliczania źródeł dochodów.

Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.