General

Jakie kryteria musi spełnić zgłoszony projekt, aby otrzymać Dotację?

Najważniejszym warunkiem otrzymania Dotacji jest zgodność zgłoszonego projektu z celem Dotacji Fundacji DKMS, a więc projekt musi dotyczyć zapewnienia wsparcia psychologicznego Pacjentom i/lub ich Bliskim w trakcie całego procesu leczenia i zdrowienia, zarówno tych przebywających w klinikach transplantacyjnych i na oddziałach hematologicznych oraz onkologicznych, jak i w domach w trakcie i po zakończeniu leczenia. Dodatkowo najwyżej oceniane będą projekty, które przyniosą długotrwałe efekty z korzyścią dla dobrostanu Pacjentów zmagających się z nowotworem krwi, będą promować edukację i wsparcie psychologiczne oraz będą rozwiązywać realne i bieżące problemy związane z dostępem do psychologa/psychoonkologa dla Pacjentów hematologicznych i ich Bliskich.

Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.