Money Donation

KIEDY DOSTANĘ ZWROT PODATKU W 2022 ZA ROK 2021?

Jeżeli deklaracja zostanie złożona między 1.01.2022 a 15.02.2022, zwrot nastąpi najpóźniej 1.04.2022.

Deklaracje złożone elektronicznie w terminie od 16.02.2022 do 2.05.2022 rozliczone będą w ciągu 45 dni, licząc od dnia następnego po wysyłce deklaracji.

Deklaracje złożone papierowo w terminie od 16.02.2022 do 2.05.2022 rozliczone będą w ciągu trzech miesięcy, licząc od dnia następnego po złożeniu deklaracji.

Jeżeli PIT zostanie automatycznie sporządzony 2.05.2022 (kiedy nie zrobi tego sam podatnik) maksymalny termin zwrotu to 3.08.2022.

Dotyczy to deklaracji złożonych poprawnie. Jeżeli deklaracje będą wymagały poprawek i korekt terminy mogą się wydłużyć.

## missing element ##
Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.