Money Donation

KIEDY DOSTANĘ ZWROT PODATKU W 2024 ZA ROK 2023?

Deklaracje złożone elektronicznie w terminie od 15.02.2024 do 30.04.2024 rozliczone będą w ciągu 45 dni, licząc od dnia następnego po wysyłce deklaracji.

Deklaracje złożone papierowo w terminie od 15.02.2024 do 30.04.2024 rozliczone będą w ciągu trzech miesięcy, licząc od dnia następnego po złożeniu deklaracji.

Jeżeli PIT zostanie automatycznie sporządzony 30.04.2024 (kiedy nie zrobi tego sam podatnik), maksymalny termin zwrotu to 2 sierpnia 2024 r.

Preferencyjny czas zwrotu podatku mają posiadacze karty dużej rodziny i jest to 30 dni, licząc od dnia następnego po złożeniu deklaracji.

Powyższe terminy dotyczą deklaracji złożonych poprawnie, jeżeli deklaracje będą wymagały poprawek i korekt, terminy się wydłużają i zaczną biec od dnia po dokonaniu „poprawek”.

Dodatkowo, rozliczając PIT w usłudze Twój e-PIT, zwrot można uzyskać nawet w ciągu 7 dni, jeżeli kwota zwrotu wynosi do 5 tys. zł.

Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.