Money Donation

NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY DOTYCZĄCE ROZLICZENIA PIT ZA ROK 2023

1. Obniżenie stawki podatkowej z 17% do 12% dla osób fizycznych, które rozliczają się według skali podatkowej i osiągają dochód nieprzekraczający 120 000 zł.

2. Istotne podwyższenie kwoty wolnej od podatku dla podatników PIT rozliczających się na zasadach ogólnych – do poziomu 30 000 zł dochodu.

3. Ulepszone warunki rozliczenia dla osób samotnie wychowujących dziecko – możliwość uwzględnienia dwukrotnej kwoty wolnej od podatku (60 000 zł) w zeznaniu podatkowym.

4. Możliwość wspólnego rozliczenia przez małżonków także w roku zawarcia małżeństwa, pod warunkiem trwania związku małżeńskiego i wspólności majątkowej do końca roku podatkowego.

5. Rozszerzenie ulgi rehabilitacyjnej w ramach „Polskiego Ładu” – możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków takich jak pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady i wkłady anatomiczne i podobne, do wysokości 2.280 zł.

6. Zwiększenie rocznych maksymalnych kwot wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) do 17 766 zł i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) do 7 106,40 zł.

7. Rozszerzenie katalogu przedsiębiorców kwalifikujących się do rozliczeń w formie ryczałtu ewidencjonowanego, dzięki zwiększeniu limitu uprawniającego do tej formy rozliczenia z 250 000 euro do 2 milionów euro.

8. Zmiany w uldze dla dzieci dla rodziców po rozwodzie lub separacji – w przypadku braku porozumienia dotyczącego odliczenia, kwotę tę podatnicy odliczają w równych częściach, a w pozostałych przypadkach pełne odliczenie przysługuje podatnikowi, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania.

Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.