Money Donation

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

  • W 2023 roku niektórzy przedsiębiorcy będą mogli zmienić formę opodatkowania i wybrać korzystniejszą.
  • Powstał szereg ulg, które można odliczyć od dochodu, między innymi: ulga na zakup i obsługę terminala płatniczego, ulga na produkcję oraz wprowadzenie nowego produktu na rynek, ulga na promocję produktu.
  • Pracujący emeryci zostali zwolnieni z podatku od przychodu do wysokości 85 528 zł, jeżeli zamiast pobierać emeryturę, podjęli decyzję o dalszej aktywności zawodowej.
  • Ulga dla osób samotnie wychowujących dziecko – w tym roku mają możliwość zastosowania podwójnej ulgi dotyczącej kwoty wolnej od podatku, czyli łącznie 60 000 zł.
  • Ulga prorodzinna – również dotyczy rodziców lub opiekunów samotnie wychowujących dziecko i dotyczy osób pełnoletnich do 25. roku życia, pracujących, uzyskujących dochód nie większy niż 16 061,28 zł.
  • Ulga 4+ dotycząca rodzin mających co najmniej czworo dzieci.
  • Ulga dla rodziców lub opiekunów samotnie wychowujących dziecko lub dzieci, których zarobki przekraczają drugi próg podatkowy.
  • Zmiana stawki podatku PIT z 17% na 12% dla osób rozliczających się według skali podatkowej.
## missing element ##
Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.