Money Donation

PROSTA INSTRUKCJA - JAK ROZLICZYĆ SWÓJ PIT?

Wybór organizacji pożytku publicznego, czyli na co przekazać 1,5% podatku?

Jako podatnik sam wybierasz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1,5% swojego podatku.

Wypełnienie zeznania rocznego PIT

Przekazanie 1,5% jest niezwykle proste. Wystarczy, że wypełnisz odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym: PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38. Po wyliczeniu, ile podatku powinieneś zapłacić w bieżącym roku, w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” powinieneś wpisać numer organizacji, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), czyli np. Fundacja DKMS 0000 318 602.

W polu „Wnioskowana kwota” należy wpisać kwotę, którą chcesz przekazać dla OPP. Nie może ona jednak przekraczać 1,5% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Rubryka „Cel szczegółowy”

W składanym przez Ciebie zeznaniu podatkowym możesz podać dodatkowe informacje, które w Twojej ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1,5%.

Wyrażenie zgody na udostępnienie danych

Masz prawo wyrazić zgodę na podanie swoich danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego, której przekazujesz 1,5% swojego podatku. Dzięki temu organizacja będzie mogła podziękować Ci za 1,5% podatku.

Przekazanie pieniędzy przez Urząd Skarbowy do wybranej OPP

Urząd skarbowy przekaże pieniądze (z 1,5% podatku należnego) na konto wybranej organizacji w okresie od lipca do sierpnia w roku podatkowym, w którym jest składane zeznanie podatkowe. Jako podatnik nie możesz podzielić swojego 1,5% między kilka organizacji.

Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.