Money Donation

ULGI PODATKOWE W 2024 ROKU

Przegląd ulg podatkowych w Polsce za rok podatkowy 2023

1. Ulga podatkowa na robotyzację

- Odliczenie 150% kosztów na roboty, maszyny i urządzenia peryferyjne.

- Dla podatników z dochodami z pozarolniczej działalności gospodarczej.

- Formularze: PIT-36L, PIT-36.

2. Ulga na zabytki (Pałacyk Plus)

- Odliczenie 50% wydatków do 500.000 zł na prace konserwatorskie zabytków.

- Dla właścicieli/współwłaścicieli zabytków nieruchomych.

- Formularze: PIT-37, PIT-28, PIT-36, PIT-36L.

3. Ulga na marketing produktu

- Odliczenie do 1 mln zł wydatków na promocję produktów, np. uczestnictwo w targach.

- Formularze: PIT-36L, PIT-36.

4. Ulga na stworzenie nowego produktu

- Odliczenie 30% kosztów produkcji próbnej i wprowadzenia nowego produktu.

- Formularze: PIT-36, PIT-36L.

5. Ulga sponsoringowa na sport, kulturę, szkolnictwo wyższe

- Odliczenie 50% kosztów uzyskania przychodów.

- Formularze: PIT-36, PIT-36L, [PIT/O].

6. Ulga na inwestycję w spółkę alternatywną

- Odliczenie 50% wydatków na nabycie udziałów, max. 250 000 zł.

- Formularze: PIT-37, PIT-36, PIT-36L.

7. Ulga na terminal płatniczy

- Odliczenie wydatków na zakup terminala płatniczego.

- Formularze: PIT 36, PIT 36L, PIT 28.

8. Ulga na związki zawodowe

- Odliczenie 500 zł składek rocznie.

- Formularze: PIT-28, PIT-36, PIT-37, [PIT/O].

9. Ulga na termomodernizację

- Odliczenie 53.000 zł, rozliczane do 6 lat.

- Dla właścicieli/współwłaścicieli domów jednorodzinnych.

- Formularze: PIT-37, PIT-28, PIT-36, PIT-36L [PIT/O].

10. Ulga na IKZE

- Odliczenie wpłat na IKZE do limitu 1,2-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

- Formularze: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, [PIT/O].

11. Ulga na B+R (Badanie i Rozwój)

- Odliczenie 100%-150% kosztów prac badawczo-rozwojowych.

- Formularze: PIT-36, PIT-36L, CIT-8.

12. Składki ZUS

- Odliczenie składek ZUS od dochodu/przychodu.

- Formularze: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37.

13. Ulga na leki i sprzęt rehabilitacyjny

- Odliczenie wydatków na leki i cele rehabilitacyjne.

- Formularze: PIT-28, PIT-36, PIT-37, [PIT/O].

14. Darowizny na cele kultu religijnego

- Odliczenie do 6% dochodu.

- Formularze: PIT-28, PIT-36, PIT-37, [PIT/O].

15. Darowizny na organizacje pożytku publicznego

- Odliczenie do 6% dochodu.

- Formularze: PIT-28, PIT-36, PIT-37, [PIT/O].

16. Ulga dla krwiodawców

- Odliczenie 130 zł za litr krwi, 170 zł za litr osocza.

- Formularze: PIT-28, PIT-36, PIT-37, [PIT/O].

17. Ulga na Internet

- Maksymalne odliczenie 760 zł.

- Formularze: PIT-28, PIT-36, PIT-37, [PIT/O].

18. Odliczenie straty podatkowej

- Odliczenie do 5 mln zł rocznie, max. 50% wysokości straty.

- Formularze: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, [PIT/O].

19. Ulga na złe długi

- Odliczenie wartości nieopłaconych wierzytelności.

- Formularze: PIT, CIT, VAT.

20. Ulga prorodzinna

- Od 1112,04 zł do 2700,00 zł na dziecko.

- Formularze: PIT-37, PIT-28, PIT-36, PIT-36L.

21. Ulga dla rodzin 4+

- Zwolnienie z podatku dochodowego do 85.528 zł rocznie.

- Formularze: PIT-37, PIT-28, PIT-36, PIT-36L.

22. Składki zdrowotne

- Odliczenie w zależności od formy opodatkowania.

- Formularze: PIT 36, PIT 36L, PIT 28, PIT 16A.

23. Ulga za pracę za granicą (abolicyjna)

- Maksymalne odliczenie 1 360 zł.

- Formularze: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, [PIT/O].

Pełna lista ulg do wglądu: https://www.e-pity.pl/ulgi-odliczenia/

Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.