General

W których klinikach pobierane są krwiotwórcze komórki macierzyste od Dawców Fundacji DKMS?

Fundacja DKMS współpracuje z następującymi klinikami, w których pobierane są krwiotwórcze komórki macierzyste z krwi lub szpiku kostnego:


 • Klinika Chorób Wewnętrznych Hematologii i Onkologii w SPCSK, w Warszawie, Bank Autologicznych Komórek Krwiotwórczych, Pracownia Dawców Szpiku
  Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii I Chorób Wewnętrznych jest w zakresie hematologii i onkologii klinicznej ośrodkiem referencyjnym dla województwa mazowieckiego i jednym z wiodących w kraju ośrodków hematologicznych. Kierownik Kliniki jest konsultantem krajowym w zakresie hematologii. W Klinice rocznie hospitalizowanych jest ok. 5.700 chorych i udzielanych ambulatoryjnie 8.000 porad. Ponadto przeciętnie wykonuje się 1 zabieg przeszczepienia komórek krwiotwórczych tygodniowo i podaje rocznie około 3.500 cykli chemioterapii. Klinika ma akredytację Europejskiej Grupy ds. Przeszczepiania Krwi i Szpiku oraz Ministerstwa Zdrowia na wykonywanie zabiegów przeszczepiania szpiku od Dawców spokrewnionych i niespokrewnionych. Jako jedyna w Polsce wykonuje zabiegi przeszczepiania krwi pępowinowej od Dawców niespokrewnionych. Klinika jest członkiem European Leukemia Net.


 • Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Zakład Transfuzjologii, Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi
  Instytut Hematologii i Transfuzjologii został utworzony z inicjatywy uczestników I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów, w roku 1951. Jest on głównym ośrodkiem naukowym w zakresie swoich dyscyplin tytułowych oraz referencyjnym ośrodkiem kliniczno-diagnostycznym w Polsce. 60 lat działania tej instytucji pozwoliło na rozwój, utrwalanie wcześniejszych i zdobywania nowych doświadczeń oraz umiejętności. Działalność lecznicza Instytutu jest realizowana w oparciu o pięć Klinik: Hematologii, Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych, Transplantacji Komórek Krwiotwórczych, Chirurgii Ogólnej i Hematologicznej, Chirurgii Naczyniowej oraz Blok Operacyjny. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Oddział Leczenia Dziennego.
  Misją Instytutu Hematologii i Transfuzjologii jest udzielanie wysokospecjalizowanych świadczeń zdrowotnych przy zachowaniu dbałości o przyjazne i bezpieczne warunki pobytu pacjentów oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych dla postępu nauki. Kierownikiem Pracowni Transuzjologii Klinicznej jest prof. nadzw. dr hab. n. med. Ryszard Pogłód.
  W Pracowni Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi wykonywane są zabiegi lecznicze plazmaferezy, trombaferezy, leukaferezy oraz separacji krwiotwórczych komórek macierzystych z krwi obwodowej.


 • Centrum Medyczne Damiana w Warszawie

  Centrum Medyczne Damiana otwarte zostało w 1994 r w Warszawie. Jest to pierwszy otwarty w Polsce prywatny szpital, z dwudziestoletnim doświadczeniem w leczeniu pacjentów. Klinika Damiana posiada akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, a także certyfikat „Szpital bez bólu” przyznany w 2010r. Ponadto Szpital Damiana uczestniczy także w programie „Bezpieczny Pacjent”, który jest realizowany w wielu szpitalach na całym świecie, zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia oraz Komisji Zdrowia Rady Europejskiej.


 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
  Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku jest wielospecjalistycznym szpitalem klinicznym, działającym przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Szpital posiada nowoczesne zaplecze sprzętowe i diagnostyczne oraz wysoko wyspecjalizowaną kadrę naukową. Klinika Hematologii i Transplantologii jest jedynym oddziałem hematologicznym III stopnia referencyjności w województwie pomorskim. W ramach działań kliniki prowadzona jest poradnia hematologiczna i poradnia transplantacji szpiku. Prowadzona jest również działalność naukowa ściśle związana z poprawą możliwości diagnostycznych i terapeutycznych pacjentów ze schorzeniami układu krwiotwórczego.


 • Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii w Centrum Onkologii w Gliwicach
  W ramach Kliniki funkcjonuje pracownia leukaferez oraz Bank Komórek Krwiotwórczych, co umożliwia preparatykę i przechowywanie komórek macierzystych pobieranych z krwi obwodowej. Innym sposobem pozyskiwania materiału przeszczepowego jest operacyjne pobieranie szpiku. W skład zespołu Kliniki wchodzą specjaliści transplantologii klinicznej, hematologii, chorób wewnętrznych i diagnostyki laboratoryjnej oraz pielęgniarki z wieloletnim doświadczeniem w zakresie przeszczepiania szpiku. Kierownik - dr hab. n. med. Sebastian Giebel, jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, sekretarzem grupy roboczej Europejskiego Towarzystwa Przeszczepiania Krwi i Szpiku (EBMT), oraz koordynatorem badań klinicznych prowadzonych w ramach Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków, Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG), Europejskiej Sieci Białaczkowej i Środkowoeuropejskiej Grupy Białaczkowej. Konsultant Oddziału - prof. dr hab. n. med. Jerzy Hołowiecki, który wprowadzał i rozwijał metodę transplantacji szpiku w Polsce jest obecnie członkiem honorowym EBMT i prezesem PALG.


 • Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Oddział przeszczepiania szpiku Katedry i Kliniki Hematologii
  Krakowski Ośrodek Hematologiczny powstał w roku 1950, stworzył go ówczesny Docent Julian Aleksandrowicz. Była to pierwsza w Polsce Klinika Internistyczna o wyraźnym profilu hematologicznym, która stanowiła kontynuację działalności Zespołu prof. Tempki z okresu przedwojennego – w Szpitalu św. Łazarza przy ul. Kopernika. W krakowskiej Klinice prof. Aleksandrowicz w 1958 roku przeprowadził pierwszy przeszczep szpiku pomiędzy bliźniaczymi siostrami. Oddział Przeszczepiania Szpiku Kostnego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie rozpoczął swoją działalność w kwietniu 1998 roku. W ciągu minionych 12 lat wykonano tutaj ponad 600 procedur przeszczepienia komórek hematopoetycznych, w tym 180 przeszczepień allogenicznych od Dawców rodzinnych. Pracownia Separacji Krwinek i Bank Komórek Krwiotwórczych.


 • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie


 • Oddział Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Pododdział Transplantacji Szpiku
  Specyfiką działalności oddziału jest kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób hematologicznych u dorosłych. Ponadto na Oddziale wykonywana jest diagnostyka i leczenie trombofilii, a także przeszczepianie autologicznych i allogenicznych komórek hematopoetycznych od Dawców rodzinnych i niespokrewnionych. W ostatnich latach na oddziale nastąpił rozwój procedur transplantacyjnych, w tym wdrożenie przeszczepiania hematopoetycznych komórek macierzystych od Dawców alternatywnych oraz przeszczepianie krwi pępowinowej. Co roku na Oddziale wykonuje się około 100 transplantacji.


 • Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantologii Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.