Medical

Why does G-CSF have to be injected? Can’t I just take tablets?

The active ingredient G-CSF is a biologically active protein. If administered as a tablet, it loses its efficacy as it has to pass through the digestive tract. Administration by syringe is more effective.

Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.